Bóg oszalał z miłości do nas

– Zdradzę Wam najpiękniejszą wiadomość dzisiejszego dnia. Bóg istnieje i przed Nim wszyscy jesteśmy ubodzy – mówił ks. Jacek Krzemień z Katolickiej Wspólnoty „Chleb życia”, rozpoczynając czterodniowe rekolekcje w Bazylice Mariackiej, odbywające się w ramach obchodów 2. Światowego Dnia Ubogich.

W swojej nauce ks. Krzemień zaznaczył, że ta myśl dotyczy każdego momentu naszego życia. Prosił, by nie ignorować tej radosnej nowiny – Nie udawajcie! Nie wypada udawać, że tego nie wiecie – apelował. Rekolekcjonista przypomniał, że przychodzimy na świat całkiem nadzy i tak samo z niego odchodzimy. Wyjaśniał, że Stwórca kocha nas wszystkich bez wyjątku – On nie pyta: biedny czy bogaty. On miłuje – mówił podkreślając, że mamy tak wielkiego i miłosiernego Boga, który kocha nas bez większego powodu. Wystarcza Mu fakt, że istniejemy. – Kto nie chce być kochany i kto nie chce kochać? – pytał zebranych ks. Krzemień – Dlaczego więc się lękacie? Dlaczego przed Nim uciekacie? Nasz Bóg jest Bogiem miłości. On oszalał z miłości do każdego człowieka. Tak kochał, że oddał za nas swoje życie! – podkreślał.

Ks. Krzemień zachęcał także, aby patrzeć na swoje życie przez pryzmat Jezusa, który jest gotów ogołocić się i zrobić wszystko, aby człowiek znalazł się w niebie. – Tu się nic nie kończy. Tutaj dopiero wszystko się zaczyna. Okazujmy więc miłość drugiemu człowiekowi, bo każdy jej potrzebuje – zachęcał rekolekcjonista. Zaznaczył także, że Jezus oczekuje od nas właśnie tego, abyśmy dzielili się darem Bożej miłości. – Słyszeliście o Jego niemocy? Bóg nie może nie kochać. To właśnie Jego niemoc – mówił dalej ks. Jacek Krzemień. Podkreślał również, że z powodu tego ogromnego uczucia do człowieka, Stwórca podarował nam wolność. Możemy dokonywać różnych wyborów, ale nic nie jest w stanie zmienić tego, że „Bóg oszalał z miłości do nas”.

Na zakończenie nauki rekolekcjonista apelował, aby tak jak Jezus miłować każdego, aby naprawdę oszaleć z miłości do drugiego człowieka. Zachęcał także, aby odwiedzać Bazylikę nie tylko przez kolejne dni rekolekcji, lecz aby odwiedzać świątynie jak najczęściej – Naprawdę warto. Przychodźcie, aby uświadamiać sobie to, że On naprawdę nie może nas nie kochać – zachęcał. Po Mszy świętej odbyła się Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Rekolekcje w ramach 2. ŚDU potrwają w Bazylice Mariackiej do 18 listopada. Zakończy je uroczysta Eucharystia o godz. 13.00, której będzie przewodniczyć abp Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski.

Karolina Zając

fot. Zofia Świerczyńska

GALERIA ZDJĘĆ

Dźwięk do pobrania i odsłuchania wygłoszonego kazania dostępny jest TUTAJ.

Relacja z pierwszego dnia w Namiocie Spotkań

Niezwykła atmosfera radości, jedności i wspólnoty towarzyszyła gościom Namiotu Spotkań na Małym Rynku w Krakowie, otwartego w ramach obchodów 2. Światowego Dnia Ubogich. Pierwszy dzień spotkania obfitował w wiele inicjatyw wspierających najbardziej potrzebujących. Namiot będzie otwarty do niedzieli 18 listopada.

Namiot Spotkań to miejsce, w którym zarówno wolontariusze jak i osoby potrzebujące mogą doświadczyć radości ze wspólnego spotkania, nauczyć się nowych umiejętności, wspólnie spędzić czas oraz otrzymać fachową pomoc. W środę 14 listopada w namiocie zorganizowane zostały warsztaty, wydawane były posiłki, a na scenie odbywały się występy – te zaplanowane jak i spontaniczne. Nowością w Namiocie Spotkań było stoisko z książkami, gdzie każdy mógł znaleźć interesującą lekturę – Każdy ma okazję przyjść, obejrzeć, pogrzebać w stosie książek i coś wybrać – opowiadała stojąca przy stoisku z książkami siostra Monika Gryźniak ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo. – W zeszłym roku jedna z naszych sióstr przyszła do Namiotu Spotkań tylko z plecakiem książek. I było bardzo duże zainteresowanie. W tym roku specjalnie zrobiłyśmy remanent w domu. Chciałyśmy się podzielić czymś, co u nas jest niewykorzystane i mamy nadzieję, że komuś posłuży – dodaje. Jako dodatek do książek, siostry rozdawały także medaliki z wizerunkiem Matki Bożej. Stoisko w namiocie będzie otwarte do końca tygodnia.

Ważnym punktem namiotu była kuchnia, gdzie przybyli goście mogli skosztować oferowane przez kucharzy specjały. – Nasze dzisiejsze menu jest hołdem w stronę kuchni hiszpańskiej i południowoamerykańskiej, w połączeniu z tradycyjną kuchnią polską. Każdy z nas chce coś robić i pomagać – relacjonował Marcel Lopez, pochodzący z Ekwadoru szef kuchni. Osoby ubogie i bezdomne mogły także skorzystać z porad wielu specjalistów – Ludzie pytają najczęściej o sprawy finansowe oraz o to, gdzie jest możliwość wyrobienia dokumentów, bo swoje zgubili już dawno i nie wiedzą jak zabrać się za załatwianie takich spraw – opowiadały pracownice pomocy społecznej, Ilona Sikora oraz Kamila Studencka. Do dyspozycji odwiedzających namiot byli także pracownicy NFZ, Biura Rzecznika Praw Pacjenta, pomocy społecznej, pracownicy socjalni czy psycholog. Osoby potrzebujące mogły także wziąć udział w mityngu informacyjnym Wspólnoty Anonimowych Alkoholików.

Podobnie jak w ubiegłym roku, w namiocie odbywały się warsztaty artystyczne, podczas których wykonywane były ozdoby świąteczne metodą decoupage – Przekazuję innym to, co umiem. Chodzi o to, by dać tym osobom jakieś zajęcie, które by ich satysfakcjonowało, umiliło trochę czas. Żeby uwierzyli, że do stworzenia czegoś efektownego wystarczą tylko chęci – mówiła Anna Tychota, współorganizatorka warsztatów decoupage. – Jest wspaniała atmosfera. Moją najładniejszą bombkę dałem siostrze z fundacji jako prezent z okazji urodzin, które miała wczoraj – opowiadał z uśmiechem pan Zbigniew, uczestnik warsztatów. Natomiast podczas warsztatów „Miasto moje, a w nim…” uczestnicy stworzyli mapę Krakowa utkaną z opowieści o miejscach znanych i nieznanych, lubianych i nielubianych, oraz tych wymarzonych, których ich zdaniem brakuje w Krakowie. Wspólne spotkanie przy mapie było także okazją do zastanowienia się nad tematem bezdomności oraz wykluczenia. Do dyspozycji gości był także punkt informacyjno-historyczny „Przystanek Miłosierdzia”, jak również otwarta w godzinach 10.00-12.00 świetlica.

Wszystkim wydarzeniom towarzyszyły występy na scenie: od godziny 14.00 Krzysztof Stanio opowiadał o świętym Szarbelu – mnichu, który przez 23 lata żył bez kontaktu z innymi ludźmi. Rozpoczynający się o godzinie 15.00 występ Andrzeja Róg i Ewy Romaniak, „Krakus Książę Niezłomny” został poprzedzony krótkim świadectwem byłych alkoholików. Dzień zakończył pokaz filmu „Przed egzekucją” w reżyserii Tima Robinsa.

Już jutro kolejna okazja do odwiedzin Namiotu Spotkań na Małym Rynku w Krakowie, wzięcia udziału w organizowanych w nim wydarzeniach, a przede wszystkim – spotkania, które przemienia serca. Od czwartku w Bazylice Mariackiej rozpoczną się także rekolekcje, które poprowadzi ks. Jacek Krzemień. Szczegółowy harmonogram wydarzeń na dzień 15 listopada znajduje się TUTAJ.

GALERIA ZDJĘĆ

Natalia Surmacz
Zofia Świerczyńska
fot. Maciej Świerczyński

 

Postawić na Pana Boga

– Wszyscy jesteśmy ubodzy, dlatego będziemy prosić Boga, by tej biedzie zaradził – w nas, ale także we wszystkich, którzy poczują się bezdomni, opuszczeni, pokrzywdzeni, którzy przyjdą do Namiotu Spotkań na Małym Rynku w przyszłym tygodniu. Ta modlitwa będzie trwała wiele godzin i będzie pomnażać się o każdą osobę, która tu przychodzi – mówił ks. Dariusz Raś podczas Mszy św. rozpoczynającej Modlitewne Jerycho, 11 listopada w kościele św. Barbary w Krakowie.

Podczas kazania ks. Dariusz Raś zwrócił uwagę na słowa z Ewangelii o ubogiej wdowie, które w kontekście przyszłych wydarzeń w ramach Światowych Dni Ubogich mają szczególne znaczenie, ponieważ wskazują na właściwą perspektywę działania – Dar bied­nej wdo­wy jest tak wiel­ki, bo pocho­dzi z kate­go­rii miło­ści. Jezus podzi­wia i bło­go­sła­wi tę kobie­tę. Sta­wia ją za wzór. Ubo­ga wpi­su­je się wyso­ko w hie­rar­chię Jezu­sa, w per­spek­ty­wę Ewan­ge­lii: ten, kto daje wię­cej, ale na pokaz, z tego, co mu zby­wa, w isto­cie daje mniej. Nie liczy mu się wie­le do skarb­ca Ojczy­zny nie­bie­skiej. Nie cho­dzi o ilość, ale o war­tość. Jezus uczy, że miarą ewan­ge­licz­nej Miłości nie jest ilość, lecz jakość – podkreślał.

Nawiązując do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, mówił, iż ojczyznę można nazwać wspólną skarboną pokoleń. Wskazywał, że wielu ludzi, w tym także świętych, kierując się bezinteresowną miłością, pokochało Polskę i żyjących w niej ludzi ubogich. – Jesteśmy właśnie w tej kategorii wartości po to, aby czynić święto ubogich, aby ich uszanować i na co dzień pokazywać drogi pomocy. Jesteśmy też po to, by pomóc nauczyć ich modlitwy, stawania przed Panem, który nigdy nie będzie im szczędził łask – mówił ks. Raś.

Wyjaśniał, że również Mary­ja była wdo­wą, która wrzu­ci­ła do skar­bo­ny świa­ta naj­cen­niej­szy Dar, swojego Syna Jezusa Chrystusa – Uczy­ni­ła to z miło­ści, wypeł­ni­ła wolę Boga. I dla­te­go skar­bo­na Kościo­ła jest cią­gle peł­na skar­bem Jezu­sa, Jego sakra­men­tów świę­tych, Jego Eucha­ry­stii.  Z Niej czerpie­my siłę prze­bi­cia, nadzie­ję na lep­szą rodzi­nę i Ojczy­znę – mówił. Zaznaczał, że ubogą wdową jest także każdy z nas, należący do Kościoła pielgrzymującego i radującego się w niebie.

Na koniec wezwał, abyśmy uczyli się od wielkich wdów: z Ewangelii św. Marka, od Maryi i Kościoła, dzielenia się z innymi – Na tym polega świat, abyśmy umieli się dzielić. Abyśmy nie wrzucali do skarbony tego, co nam zbywa, lecz wrzucili wszystko co mamy i postawili na Pana Boga. Jeśli On jest pierwszy, jeśli Jemu się oddajemy, nawet swoje niedostatki, to otrzymamy stokroć więcej. Niech Chrystus nas ubogaci i daje nam siły, abyśmy mogli pomagać ubogim w nadchodzącym tygodniu – wzywał.

Modlitewne Jerycho rozpoczęło się 11 listopada Mszą świętą o godz. 20.00 w kościele św. Barbary i będzie trwać 24 godziny na dobę przez następne sześć dni. Modlitewne Jerycho stanowi duchowe przygotowanie do przeżycia 2. Światowego Dnia Ubogich, a w czasie trwania obchodów – duchowe zaplecze akcji. Modlitewne Jerycho zakończy się 17 listopada Mszą świętą o godz. 20.00.

Zobacz GALERIĘ ZDJĘĆ
fot. Maciej Świerczyński

Zaproszenie na briefing prasowy 2. ŚDU

Zapraszamy przedstawicieli mediów na briefing prasowy przy kawie poświęcony tematowi obchodów 2. Światowego Dnia Ubogich w Archidiecezji Krakowskiej. Spotkanie odbędzie się w czasie budowy Namiotu Spotkań na Małym Rynku w Krakowie, w przeddzień jego otwarcia – 13 listopada o godz. 12.00 w Prałatówce Kościoła Mariackiego na ul. Plac Mariacki 4.

Tematem spotkania będą szczegółowe zagadnienia dotyczące obchodów 2. ŚDU – programu wydarzeń centralnych, wolontariatu, inicjatyw w Namiocie Spotkań. Organizatorzy podsumują również ubiegłoroczne obchody Światowego Dnia Ubogich.

Podczas briefingu głos zabiorą ks. Dariusz Raś, o. Jacek Dubel oraz Natalia Nóżka. Spotkanie poprowadzi Julia Bromberek, rzecznik prasowy 2. ŚDU w Archidiecezji Krakowskiej.

 

Kontakt:

Rzecznik prasowy 2. ŚDU
Julia Bromberek
tel.: 691 646 291
e-mail: julia.bromberek@gazeta.pl

Służba miłosierdzia – rekolekcje podczas 2. ŚDU

W ramach obchodów 2. Światowego Dnia Ubogich w Archidiecezji Krakowskiej od 15 listopada w Bazylice Mariackiej w Krakowie będą odbywać się rekolekcje skierowane do osób ubogich i wszystkich mieszkańców archidiecezji, które poprowadzi ks. Jacek Krzemień, kapelan Katolickiej Wspólnoty Chleb Życia. Spotkania będą okazją do lepszego zrozumienia tematu ubóstwa oraz lekcją miłosierdzia wobec najuboższych.

Katolicka Wspólnota Chleb Życia powstała w Polsce w 1990 roku. Z maleńkiego domu w Bulowicach koło Kęt, rozrosła się do dziewięciu domów na terenie całej Polski, tworzonych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Od września 2018 roku, dom wspólnoty został otwarty również w Krakowie.

Dom pełny miłości

Wspólnota niesie konkretną pomoc poprzez danie bezpiecznego dachu nad głową, świadczenie pomocy medycznej, socjalnej, czy zawodowej. Centrum życia wspólnoty stanowi Eucharystia. „Poprzez życie razem z ludźmi słabymi i odrzuconymi, pragniemy wskazywać na Tego, który daje nadzieję. A tą nadzieją jest bezpieczny dach nad głową, szansa na edukację, praca, odzyskanie poczucia własnej wartości mimo zawirowań życiowych i niepowodzeń, czy możliwość leczenia. Wreszcie zwykłe ludzkie kontakty i więzi to lek na samotność – największy ból w odrzuceniu.” – pisze s. Małgorzata Chmielewska, przełożona wspólnoty. Domy wspólnoty są otwarte dla wszystkich, bez wymogu skierowań czy dokumentów, bez względu na wykształcenie, status majątkowy czy przeszłość. Jak przyznaje ks. Jacek Krzemień, kapelan wspólnoty, taki sposób funkcjonowania domów realizowany jest na wzór miłosierdzia okazywanego człowiekowi przez Boga – Każdy może stać się bezdomnym. Bóg nie pyta kto jest z jakiej partii – On kocha. Nie pyta, czy ktoś jest bogaty – On kocha. Więc kocha i mnie i ja mam Go kochać ponad wszystko. A kochać Jego można w jeden sposób – poprzez miłość okazywaną drugiemu człowiekowi. Nie ma chrześcijaństwa bez miłosierdzia – mówi ks. Jacek.

fot. Otwarcie Domu Wspólnoty Chleb Życia w Krakowie.
(źródło: archiwum ks. Jacka Krzemienia)

„Tak strasznie ci dziękuję”

Mieszkańcy domów wspólnoty sami dbają o dobre funkcjonowanie domu – przygotowują posiłki, sprzątają, piorą, porządkują teren wokół domów. Jak przekonuje Wojciech Smajkiewicz, wiceprezes Fundacji „Domy Wspólnoty Chleb Życia”, mieszkanie i bycie z potrzebującymi 24 godziny na dobę, poznawanie ich talentów i możliwości w najprostszych czynnościach w ciągu dnia, jest niezwykłym doświadczeniem wspólnoty i wdzięczności – Jako członkowie wspólnoty, jesteśmy z nimi cały czas. Nie mamy innych domów czy mieszkań. Tak jak ks. Jacek mieszka z 20 bezdomnymi w Zochcinie, tak ja z żoną mieszkam z prawie 40 osobami w Jankowicach. To jest strasznie miłe, kiedy ktoś opuszcza nasz dom i po jakimś czasie dzwoni i mówi: „Ty, inżynier (taką mam ksywę), tak strasznie ci dziękuję, bo siedzę w tej chwili pod Warszawą, mam pracę, nawet samochód sobie kupiłem, nie narzekam”. A kiedy pytam, czy wszystko w porządku mówi: „tak, tak, daje sobie radę”. Choć nie wszystkim udaje się wyjść na prostą, to jest przykład na to, że jak się chce, to można – przekonuje Wojciech.

Nie wypada nie przyjść

Ksiądz Jacek Krzemień głosząc rekolekcje w całej Polsce, opowiada o działalności wspólnoty, a przede wszystkim o doświadczeniu miłości Boga do każdego człowieka, bez względu na status społeczny. Jak przekonuje, wspólna modlitwa w czasie Mszy świętych i głoszone rekolekcje podczas 2. ŚDU będą okazją, by w prosty sposób przekonać się o niezwykłym doświadczeniu miłości Boga. – Krótka zachęta do przyjścia na rekolekcje? Bardzo prosta. Bóg istnieje. Nie udawajmy, że o tym nie wiemy. Więc przyjdźmy i słuchajmy tego Boga. Po ludzku rzecz biorąc nie wypada udawać, że nie wiemy, że On istnieje, że nie wiemy, że są ubodzy. Nie wypada udawać, że nie wiemy, że On nas szalenie kocha, że oszalał z miłości do każdego człowieka! Przyjdźmy i po raz kolejny się o tym przekonajmy – zachęca ks. Krzemień.

Rekolekcje w Bazylice Mariackiej będą odbywać się w dniach od 15 do 18 listopada podczas Mszy świętych o godz. 18:30. Dodatkowo, po Mszach świętych przewidziane są nabożeństwa – w czwartek odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu, w piątek – nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w sobotę przez cały dzień będzie trwać spowiedź. Rekolekcje zakończy Msza św. pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego, Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, 18 listopada o godz. 13.00.

 

oprac. Natalia Surmacz, Zofia Świerczyńska

Uwolnij słowo – warsztaty pisarskie podczas 2. ŚDU

Warsztaty pisarskie organizowane w ramach 2. Światowego Dnia Ubogich to szczególna okazja do podzielenia się swoim niezwykłym talentem ze światem. Jest to także propozycja dla osób, które trzymają w sobie wiele niewypowiedzianych słów, ale nie wiedzą w jaki sposób je wyrazić.

Wzorem ubiegłego roku, w Namiocie Spotkań odbędą się warsztaty pisarskie skierowane do osób bezdomnych, samotnych, czy uzależnionych. Warsztaty podzielone będą na trzy sekcje. Pierwsza z nich ma za zadanie pokazać jak samemu zacząć pisać dziennik, książkę, opowiadanie, czy wiersz. Na drugą sekcję składają się warsztaty pisania listów, trzecia daje dowolną możliwość napisania tego, czym chce się podzielić ze światem.

Jak zapowiadają prowadzący, warsztaty będą przede wszystkim okazją do wspólnego spotkania z drugim człowiekiem podzielającym tę samą pasję. – Jest to także propozycja dla tych, którzy chcą poprzez sztukę pisania wyrazić siebie i swoją wrażliwość – zapowiada Agnieszka Skibińska, współorganizatorka warsztatów.

Warsztaty pisarskie odbędą się w piątek 16 listopada w godzinach od 15.00 do 17.30 w Namiocie Spotkań, który będzie zlokalizowany na Małym Rynku w Krakowie.

 

Natalia Surmacz

Konspekty lekcji „Zobacz we mnie kogoś więcej niż tylko bezdomnego”

Z myślą o uczniach szkół średnich Dzieło Pomocy św. Ojca Pio przygotowało konspekt lekcji pt. „Zobacz we mnie kogoś więcej niż tylko bezdomnego”.

„Z przesłaniem, by mieć odwagę spojrzeć na osoby bezdomne w sposób wolny od stereotypów, pragniemy dotrzeć także do ludzi młodych.” – piszą autorzy scenariuszy. Do przeprowadzenia lekcji według scenariusza zachęcają katechetów, nauczycieli etyki oraz wychowawców klas.

Podczas zajęć przeprowadzonych na podstawie konspektu uczniowie mają szansę poznać prawdziwe historie osób bezdomnych i uświadomić sobie, że przez splot nieszczęśliwych wypadków bezdomność może dotknąć każdego. Lekcja przybliżająca problem bezdomności w tak nietypowy sposób ma szansę przyczynić się do przełamywania stygmatyzujących ocen oraz uczyć wzajemnego szacunku i międzyludzkiej solidarności.


Co prawda ŚDU już za nami, ale nieść jego przesłanie chcemy dalej. Pracownicy Dzieła Pomocy św. Ojca Pio – kapucyńskiej organizacji, która na co dzień pomaga osobom bezdomnym, chętnie odwiedzą szkoły ponadgimnazjalne w Krakowie prowadząc lekcje i dzieląc się swoim osobistym doświadczeniem w pracy z bezdomnymi.

Chętnych katechetów prosimy o kontakt na adres: ewa.korbut@dzielopomocy.pl. Termin lekcji do uzgodnienia.

Konspekty lekcji do pobrania znajdują się TUTAJ.

 

Potrzebujemy siebie nawzajem – spot promocyjny 2. ŚDU

Przyjdź do Namiotu Spotkań podczas 2. Światowego Dnia Ubogich i doświadcz spotkań i rozmów, które przemieniają serce! Zapraszamy do obejrzenia spotu promocyjnego, w którym zachęcamy do zatrzymania się i usłyszenia wołania głosu ubogiego oraz czynnego odpowiedzenia na to wołanie.

By pomóc drugiej osobie, potrzeba czasem tak niewiele – obecności, rozmowy, dobrego słowa. Nawet najmniejszy gest może złamać poczucie samotności, lęku czy odrzucenia. Nie ma nic cenniejszego niż obecność. Przyjdź i doświadcz tego, że to ubodzy nas ewangelizują. Potrzebujemy siebie nawzajem!

 

Abp Jędraszewski: Ubogi to szczególny pośrednik między nami a Bogiem

5 listopada w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich na ul. Franciszkańskiej 3 w Krakowie odbyła się konferencja prasowa poświęcona organizacji XIII edycji Dni Jana Pawła II oraz obchodom 2. Światowego Dnia Ubogich w Archidiecezji Krakowskiej.

Podczas powitania uczestników konferencji, Arcybiskup Marek Jędraszewski podkreślał, iż tematyka XIII edycji Dni Jana Pawła – stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – jest wspaniałą okazją, by spojrzeć na wielkie dzieła papieża Jana Pawła II, poprzez które krzewił to, co święte w polskiej tradycji.

Odnosząc się do zbliżających się obchodów 2. Światowego Dnia Ubogich w Archidiecezji Krakowskiej, Metropolita podkreślał, że będą one okazją do konkretnego pochylenia się nad losem ludzi ubogich – Ubóstwo jest problemem tych ludzi, ale przede wszystkim naszej postawy wobec nich, żebyśmy umieli się nad nimi pochylić i okazać im szczególny szacunek – mówił arcybiskup. Podkreślił również, że samo określenie „ubogi” w języku polskim ma szczególny wydźwięk – W naszym języku polskim człowiek biedny, to człowiek ubogi, czyli człowiek będący „u Boga”. Jakiś szczególny pośrednik między Bogiem a nami. Bardzo to ciekawe słowo w języku polskim, które niesie i zawiera w sobie tak wielkie bogactwo treściowe – zaznaczał.

Podczas konferencji prasowej, po wypowiedziach organizatorów XIII edycji Dni Jana Pawła, głos zabrał ks. Dariusz Raś, koordynator organizacji ŚDU w Archidiecezji Krakowskiej. Przybliżył treść hasła tegorocznego spotkania przypadającego na 18 listopada. Podkreślał także dwudzielną kompozycję Światowego Dnia Ubogich, który będzie odbywać się zarówno na poziomie parafialnym jak i podczas wydarzeń centralnych w Krakowie – Lokalnie parafie mają ukazać w tym dniu swoją działalność charytatywną, znaleźć nowe problemy związane z ubogimi i podejmować próbę ich rozwiązania – wyjaśniał ks. Raś.

Przypomniał, iż obchody 2. ŚDU rozpocznie 11 listopada „Modlitewne Jerycho”, czyli nieustanna, siedmiodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele św. Barbary w Krakowie. Od 14 listopada na Małym Rynku w Krakowie będzie otwarty Namiot Spotkań – To inicjatywa, która się bardzo sprawdziła, pomagamy osobom biednym czy ubogim poprzez warsztaty, porady, świetlicę, posiłek, posiadamy także możliwość tzw. metamorfoz czy pomocy medycznej – wyjaśniał. Zaznaczył, iż bardzo istotnym elementem Światowego Dnia Ubogich będzie duchowe przygotowanie się do niego przez rekolekcje w Bazylice Mariackiej, które w tym roku poprowadzi ks. Jacek Krzemień, kapelan Katolickiej Wspólnoty Chleb Życia. Ks. Raś skierował do przedstawicieli mediów słowa zaproszenia do udziału w obchodach 2. ŚDU – Tak naprawdę dzięki Wam więcej ubogich będzie mogło przyjść do Namiotu, dowiedzieć się gdzie mogą uzyskać pomoc, zagrzać się, przygotować się do zimy, otrzymać rękawiczki, szalik. Jeśli o tym poinformujecie, będziecie uczestnikami i współorganizatorami Światowego Dnia Ubogich – mówił.

Na koniec zaprosił na briefing prasowy, który odbędzie się w przeddzień otwarcia Namiotu Spotkań, 13 listopada o godz. 12.00 w Prałatówce Kościoła Mariackiego na ul. Plac Mariacki 4.

W konferencji prasowej wzięli udział Abp Marek Jędraszewski, o. Jarosław Kupczak OP, Teresa Malecka, Zofia Zarębianka oraz ks. Dariusz Raś. Konferencję poprowadził ks. Robert Nęcek.

Zaproszenie na konferencję prasową

Konferencja prasowa dotycząca obchodów 2. ŚDU w Archidiecezji Krakowskiej odbędzie się 5 listopada o godz. 12.00 w sali okna papieskiego w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich na ul. Franciszkańskiej 3 w Krakowie (konferencja wraz z Organizatorami XIII edycji Dni Jana Pawła II).

Briefing prasowy dla mediów przy kawie i ciastku odbędzie się w przeddzień otwarcia Namiotu Spotkań, 13 listopada o godz. 12.00 w Prałatówce Kościoła Mariackiego na ul. Plac Mariacki 4. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Szczegółowe informacje i materiały dla mediów dostępne są TUTAJ.