Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Misja

Caritas Archidiecezji Krakowskiej jest katolicką instytucją charytatywną, która obejmuje opieką ludzi chorych, starszych,  niepełnosprawnych, osoby bezdomne, bezrobotne, rodziny i osoby żyjące w skrajnym ubóstwie, ofiary przemocy oraz dzieci,       a także młodzież ze środowisk zagrożonych marginalizacją. Promuje też wolontariat wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Wolontariat

• To odwiedzanie starszych i samotnych osób poprzez współpracę w Parafialnych Zespołach CARITAS;
• udzielanie korepetycji oraz organizowanie zajęć dzieciom z Placówek prowadzonych przez CARITAS Archidiecezji;
• udział w organizowanych akcjach;
•  pomoc w pracach biurowych, tworzenie stron internetowych, projektowanie materiałów promocyjnych, organizowanie wydarzeń.

Caritas Archidiecezji Krakowskiej oferuje różne rodzaje wolontariatu:

  • krótkoterminowy,
  • długoterminowy,
  • stały lub
  • akcyjny
  • indywidualny i grupowy w placówkach prowadzonych przez Caritas Archidiecezji oraz w akcjach organizowanych przez Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne Koła Caritas i Centrum Wolontariatu.

Jest również możliwość zaangażowania się w Parafialne Zespoły Caritas i Szkolne Koła Caritas.
Podaruj Swój uśmiech i czas!

Dołącz do nas!