Światowy Dzień Ubogich

Dzień Pracy Socjalnej16 marca obchodzimy Dzień Pracy Socjalnej. To święto uświadamia nam, że praca socjalna jest potrzebna zawsze, ponieważ zawsze jest ktoś, kto potrzebuje pomocy i wsparcia. W tym dniu dziękujemy wszystkim wykonującym taką pracę, za Waszą cierpliwość i gotowość niesienia pomocy innym.

W obecnej sytuacji, gdy za naszą wschodnią granicą trwa wojna, Polska staje się miejscem schronienia dla milionów uchodźców. Praca socjalna na ich rzecz jest niezwykle ważna. Wszystkim, którzy ją wykonują jesteśmy bardzo wdzięczni.

To święto ustanowiono z inicjatywy Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych. Obchodzimy je w trzeci wtorek marca. Praca socjalna do pomoc w odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie przez rodziny, grupy społeczne czy pojedyncze jednostki poprzez tworzenie odpowiednich ról społecznych.

Praca socjalna polega zatem na pomocy osobom, które nie radzą sobie w swojej obecnej sytuacji życiowej. Głównym założeniem pracy socjalnej jest szacunek dla godności każdego człowieka i jego uniwersalnego i podstawowego prawa do decydowania o sobie. Praca socjalna może być świadczona wszystkim, którzy jej potrzebują. Polega ona na prowadzeniu analizy sytuacji, udzielaniu bieżących informacji i poznawaniu potrzeb, a także wskazywaniu możliwych form pomocy. Ma ona szeroki zakres – poprzez aktywizowanie, inicjowanie, pracę z lokalnymi społecznościami czy specjalistami. Może przybrać formę poradnictwa, mediacji czy wsparcie w odbudowywaniu zasobów.

Ten dzień to świetna okazja, by podziękować wszystkim, którzy niosą pomoc!

 

Światowy Dzień Ubogich to inicjatywa powołana w 2016 r. przez Papieża Franciszka, by zwrócić uwagę na słabszych, cierpiących, poddanych trudnościom, którym możemy podać pomocną dłoń i spojrzeć z miłością i ciepłem.