Światowy Dzień Ubogich

Gdzie uzyskać pomoc w Krakowie?  Lista – 2021Czas pandemii jest pod tym względem wyjątkowy. Bezdomni, ubodzy, samotni – wszyscy nadal potrzebują pomocy, która jest utrudniona. Mimo to każdy z nas może pomóc osobie bezdomnej. Z tego powodu prezentujemy rozpiskę miejsc, w których potrzebujący mogą uzyskać pomoc. Jeśli wiesz, że ktoś jej potrzebuje – przekaż mu te informacje! W zestawieniu znajdują się miejsca schronienia, miejsca gdzie można uzyskać posiłek, kuchnie społeczne oraz świetlice.

Miejsca schronienia

 • Noclegownia i schronisko dla bezdomnych mężczyzn, ul. Makuszyńskiego 19a
 • Schronisko z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet, ul. Sołtysowska 13c
 • Ogrzewalnia przy Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, ul. Rozrywka 1
 • Ogrzewalnia dla osób bezdomnych, ul. ks. Józefa 52
 • Przytulisko dla bezdomnych mężczyzn – Zgromadzenie Braci Albertynów, ul. Skawińska 4-6
 • Przytulisko św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet – Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny, os. Malborska 64b
 • Chrześcijański Ośrodek Pomocy Bezdomnym „Dom Łazarza”  – Stowarzyszenie Dobroczynne „Betlejem”, ul. Nowogródzka 8
 • Dom Samotnej Matki – Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, ul. Przybyszewskiego 39
 • Wspólnota „Emaus”, ul. Czeczeńska 25
 • Małopolskie Centrum Integracji „Pro Domo” – Małopolskie Stowarzyszenie Probacja, ul. Pysońce 12
 • Krakowska Fundacja Pomocy Potrzebującym „Nasz Dom”, ul. Nad Fosą 32
 • Dom św. Jana Pawła II– Katolicka Wspólnota Chleb Życia, ul. Pod Strzechą 31a
 • Hostel interwencyjny – Fundacja Głos Serca, os. Wandy 18/U5

W okresie zimowym placówki nie odmawiają przyjęcia osób, w razie potrzeby organizują miejsca interwencyjne.

Posiłki

Pomoc miasta w postaci posiłków przyznawana jest na podstawie decyzji administracyjnej. Bary wydające posiłki na podstawie decyzji administracyjnej MOPS (ze względu na zagrożenie COVID posiłki wydawane są na wynos):

 • Bar pod Filarkami, ul. Starowiślna 29, poniedziałek–piątek w godz. od 13.00 do 15.00
 • Bar Uniwersytecki, ul. Czysta 5, poniedziałek–piątek w godz. od 13.00 do 15.00
 • Restauracja „Dziurawy Kocioł” os. Piastów 19a, poniedziałek–piątek w godz. od 11.00 do 15.00, sobota w godz. od 11.00 do 13.00

Pomoc w formie posiłków realizowana jest także przez organizacje otrzymujące z miasta dotacje w ramach wspierania działalności charytatywnej w formie tzw. kuchni społecznych.

Kuchnie społeczne

 • Kuchnia św. Brata Alberta – Caritas Archidiecezji Krakowskiej,  ul. Dietla 48, od poniedziałku do soboty (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. od 12.00 do 14.00
 • Kuchnia św. Brata Alberta – Stowarzyszenie Przyjaciół św. Brata Alberta, ul. Reformacka 3, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. od 11.30 do 14.00
 • Jadłodajnia Fundacja „Po Pierwsze Człowiek”, ul. Woronicza 3b, od poniedziałku do soboty (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. od 12.00 do 14.00

Posiłki dowożone są również osobom przebywającym w Noclegowni i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Makuszyńskiego 19a. Gorący posiłek jest oferowany przez niektóre placówki udzielające schronienia oraz przez kuchnie działające przy parafiach, takie jak np. Kuchnia św. Jana Kantego, Kuchnia św. Jadwigi. Wsparcie w postaci posiłków zapewniają również różne organizacje, na przykład Fundacja Zupa.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie współpracują również z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa FEAD 2014-2020 i każda osoba bezdomna, która ma możliwość przechowywania żywności, może otrzymać skierowanie po odbiór żywności zapewnianej w ramach tego programu.

Świetlice

Z powodu pandemii funkcjonowanie świetlic dla osób bezdomnych jest ograniczone. Aktualnie funkcjonują następująco:

 • Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, ul. Warszawska 8 – w okresie epidemii wydawany jedynie suchy prowiant od wtorku do niedzieli w godz. od 8.30 do 10.30.
 • Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, ul. Smoleńsk 4 – w okresie epidemii wydawany jedynie suchy prowiant w poniedziałek, wtorek, środę, piątek w godz. od 9.00 do 13.00, w sobotę i niedzielę w godz. od 15.00 do 17.00, w niedzielę również ciepła zupa.
 • Świetlica przy Domu Łazarza – Stowarzyszenie Dobroczynne „Betlejem”, ul. Nowogródzka 8, otwarta codziennie od godz. 8.00 do 20.00.

Pomoc medyczna i przedmedyczna

Pomoc medyczna oraz przedmedyczna udzielana jest w przychodni dla osób bezdomnych i ubogich Stowarzyszenia Lekarze Nadziei przy ul. Smoleńsk 4 – można tu liczyć na pomoc lekarzy specjalistów (kardiologa, neurologa, dermatologa, chirurga, ginekologa, stomatologa) oraz pomoc pielęgniarską i psychologiczną.

 • Przychodnia dla osób bezdomnych i ubogich Stowarzyszenia Lekarze Nadzieiul. Smoleńsk 4, poniedziałek, wtorek, środę, piątek w godz. od 13.00 do 16.00, leki wydawane we wtorek i piątek.
 • Punkt wydawania leków Apteka Darów, os. Dywizjonu 303, paw. 1, poniedziałek, wtorek, środę w godz. od 14.00 do 16.30, piątek w godz. od 11.00 do 14.00.

Doraźną pomoc medyczną osobom bezdomnym oferuje także Fundacja Przystań Medyczna. W okresie pandemii dyżury stacjonarne przy skwerze im. Andrzeja Wajdy zostały zawieszone. W zamian prowadzone są patrole karetką do miejsc przebywania osób bezdomnych. Uruchomiony został numer alarmowy 534 943 001, na który można zgłaszać konieczność interwencji.

Zabiegi higieniczne i odzież

W każdej placówce dla osób bezdomnych istnieje możliwość wykonania zabiegów higienicznych, dodatkowo pomoc zapewniają:

 • Łaźnia i pralnia Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio, ul. Smoleńsk 4 – poniedziałek, wtorek, środę, piątek w  godz. od 10.00 do 16.00; osoby korzystające z łaźni mogą także skorzystać z magazynu wymiany odzieży
 • Punkt wydawania odzieży MOO PCK, os. Zielone 16, piątek w godz. od 10.00 do 14.00
 • Punkt wydawania odzieży Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Krakowskie, ul. Bożego Ciała 21, wtorek i czwartek w godz. od 16.00 do 18.00
 • Punkt wydawania odzieży Polski Komitet Pomocy Społecznej, Małopolski Zarząd Wojewódzki, os. Zielone 8, środa w godz. od 10.00 do 12.00

Osoby w kryzysie bezdomności mają też możliwość otrzymania pomocy finansowej z MOPS na zakup odzieży i obuwia. W każdej placówce dla osób bezdomnych (oprócz mieszkań chronionych) istnieje możliwość wymiany odzieży.

Gdzie zgłosić potrzebę pomocy?

Każdy z nas może pomóc osobie bezdomnej. Kiedy widzimy, że taka osoba potrzebuje pomocy, warto poinformować straż miejską (dzwoniąc pod numer 986) lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Osoby w kryzysie bezdomności przebywające w Krakowie mogą otrzymać potrzebą pomoc, zgłaszając się do Działu Pomocy Bezdomnym, os. Teatralne 24, tel. 12 430 45 46 e-mail: db@mops.krakow.pl. Mieszkańcy Krakowa również mogą informować o miejscach pobytu osób bezdomnych i konieczności udzielenia im pomocy w Dziale Pomocy Bezdomnym.

Mieszkańcy Krakowa mogą również informować o miejscach pobytu osób bezdomnych i konieczności udzielenia im pomocy Zespół Streetwork Działu Pomocy Bezdomnym przy ul. Rakowickiej 21/4. Streetworkerzy MOPS pracują z osobami  kryzysie bezdomności, towarzyszą osobom bezdomnym w wizytach u lekarza, pobytach w szpitalu, schronisku, pomagają w uzyskaniu żywności, odzieży, leków, zajmują się monitorowaniem miejsc przebywania osób bezdomnych we współpracy ze strażą miejską. Żeby skontaktować się ze streetworkerami można zadzwonić, wysłać wiadomość SMS lub sygnał (streetworkerzy oddzwonią) na jeden z numerów tel.: 607 806 813780 579 594 lub 781 977 201.

źródło: krakow.pl