Światowy Dzień Ubogich

Inne formy ubóstwa – osoby starsze i samotneŚwiatowy Dzień Ubogich to inicjatywa, która powołuje nas do zwrócenia szczególnej uwagi na osoby potrzebujące. W tegorocznym orędziu Papież Franciszek podkreśla także, że musimy zmierzyć się z nowymi formami ubóstwa.

Czym są nowe formy ubóstwa? Czerpiąc z nauczania papieża Franciszka i poprzednich orędzi będziemy przedstawiać je, a także możliwości pomocy w serii #inneformyubóstwa. 

 

To samotni młodzi i starsi ludzie, których trzeba zaprosić do domu, aby podzielić się posiłkiem. To kobiety, mężczyźni i dzieci, którzy czekają na przyjacielskie słowo. – Orędzie Papieża Franciszka na III Światowy Dzień Ubogich

Starość to okres, w którym coraz częściej pojawiają się problemy zdrowotne i obniża się poziom sprawności ruchowej. Niewątpliwie wpływa to negatywnie na jakość życia. Jednak to nie jedyne problemy, z jakimi borykają się seniorzy. Spotykają się oni często z wykluczeniem społecznym – pozbawieni kontaktów interpersonalnych, bez możliwości spędzania wolnego czasu. Dlatego też warto zobaczyć, co można zrobić, aby przeciwdziałać izolacji seniorów.

Pomoc zaczyna się od małych gestów – zrobienie zakupów, posprzątanie mieszkania, zrobienie prania czy po prostu towarzyszenie przy codziennej herbacie – w taką pomoc może włączyć się każdy z nas.

 

Jak pomóc seniorom?

  • W Krakowie działa Centrum Aktywności Seniora, zlokalizowane w różnych dzielnicach, w którym seniorzy mogą skorzystać z oferty ciekawych zajęć. Swój czas mogą spędzać także w Klubach Seniora oraz rozwijać się podczas zajęć w działających w Krakowie Uniwersytetach Trzeciego Wieku.
  • Pomoc seniorom oferuje także Miejskie Centrum Informacji dla Seniorów, w którym mogą znaleźć wszystkie informacje o prowadzonych przez miasto inicjatywach – al. Daszyńskiego 19.
  • “Złota Rączka” to nieodpłatna pomoc oferowana seniorom powyżej 60 roku życia w drobnych naprawach domowych.
  • “Meleks 80+ dla seniorów i 65+ dla osób z niepełnosprawnościami” to pomoc, która ma na celu umożliwienie seniorom dotarcia na groby bliskich. Realizowana w wybrane dni tygodnia.
  • “Asystent 85+ dla seniorów i 75+ dla osób z niepełnosprawnościami” to pomoc mieszkańcom Krakowa, poprzez wizyty asystentów w ich domach w celu pomocy w codziennych obowiązkach czy przemieszczaniu się poza miejsce zamieszkania.

Wszystkie te inicjatywy są organizowane przez Miasto Kraków, a szczegółowe informacje na temat tych form pomocy można znaleźć na stronie: https://dlaseniora.krakow.pl/253883,artykul,pomoc_dla_seniora.html

  • Również Caritas Archidiecezji Krakowskiej prowadzi Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych, w którym seniorzy mogą spędzić aktywnie czas.

Więcej informacji tutaj: https://www.krakowcaritas.pl/placowki.php/placowka/24

  • “Szlachetna Paczka” stworzyła inicjatywę “Dobra Słowa – Telefon dla Seniorów”. Każdy senior może zadzwonić pod numer: 12 333 70 88 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-12.00 i 17.00-19.00. Jego celem jest nawiązanie więzi z seniorami i powiedzenie im, że nie są sami, a co więcej – mogą liczyć na eksperckie wsparcie.

Więcej informacji tutaj: https://www.szlachetnapaczka.pl/telefon-dla-seniorow/

 

5. Światowy Dzień Ubogich w Archidiecezji Krakowskiej odbędzie się w dniach 12-14 listopada 2021 r. Dołączcie do wydarzenia już dzisiaj: https://www.facebook.com/events/664496571621083?ref=newsfeed