Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Misja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pomaga w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Wolontariat

Pracując z osobą starszą, niepełnosprawną lub samotną:
• dotrzymywanie towarzystwa poprzez odwiedziny, rozmowy, czytanie książek, prasy, wspólne wychodzenie na spacer
• pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, zrobieniu zakupów czy wyjściu do lekarza

Pracując z dziećmi:
• udzielanie korepetycji z wybranych przedmiotów z zakresu szkoły podstawowej
• uczenie aktywnego i ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu
• rozwijanie zainteresowań i umiejętności dziecka

Spotkania odbywają się w miejscu zamieszkania osób zgłoszonych do objęcia wolontariatem co najmniej raz w tygodniu w wymiarze od 1-2 godzin.

Dołącz do nas!