Światowy Dzień Ubogich

Naśladujmy Chrystusa w pomaganiu innym– Bóg działa i daje pomoc potrzebującemu, by przywrócić mu godność. Stąd tak konieczne jest naśladowanie Boga w geście niesienia pomocy i wyzwolenia – mówił Metropolita Krakowski, abp Marek Jędraszewski podczas Mszy świętej z okazji obchodów 2. Światowego Dnia Ubogich.

Arcybiskup podkreślał, że dzieło miłosierdzia i pomocy potrzebującym, stało się przez wieki misją Kościoła. – To Kościół wziął na siebie odpowiedzialność za pomoc chorym, opuszczonym, biednym – przypomniał Metropolita Krakowski. Arcybiskup przytoczył przykład św. Elżbiety Węgierskiej i bł. Salomei, które pomimo, iż pochodziły z bogatych rodzin książęcych, swoje życie poświeciły służbie najbardziej potrzebującym. – Swoją postawą uczyły, co znaczy ubogi, który przychodzi do nas niosąc w sobie, niekiedy zatarty, ale rzeczywisty, obraz Jezusa Chrystusa – opisywał.

Metropolita przypomniał także, że tegoroczne orędzie na 2. Światowy Dzień Ubogich jest rozważaniem Psalmu 34, a w sposób szczególny jego siódmego wersetu: “Biedak zawołał, a Pan go usłyszał” – Co oznacza wołanie ubogiego, jeśli nie cierpienie? – pytał zebranych w Bazylice Mariackiej. Podkreślał, że w takim dniu jak dziś, powinniśmy zadać sobie w sumieniu pytanie, czy słyszymy głos ubogiego, czy potrafimy go słuchać. Zaznaczał, że aby rozpoznać ten głos, konieczne jest odejście od narcyzmu i zasłuchanie w ciszę. – Tu nie chodzi o jeden gest. Tu chodzi o otwarcie serca, aby ubogi stał się moim przeżywaniem – wyjaśniał abp Jędraszewski.

Przypomniał także, że już Stary Testament pełen jest przykładów ludzkich próśb i wołań do Boga. Abraham otrzymał syna Izaaka, który stał się dla niego fundamentem nadziei. – Bóg, gdy słyszy głos wołającego, odpowiada. A ta odpowiedź jest odpowiedzią zbawczą. Pragnie, aby każdy człowiek stworzony na Jego obraz i podobieństwo też odpowiadał. Aby nie pozostał głuchy, aby nie przyjął postaci zimnej obojętności – kontynuował Metropolita Krakowski.

Na zakończenie homilii abp Marek Jędraszewski przywołał słowa Papieża Franciszka z orędzia na tegoroczny Światowy Dzień Ubogich. Apelował, aby zauważyć, że to ubodzy nas ewangelizują. Przypominał, że to dzięki nim mamy możliwość odkryć piękno Ewangelii. – Poczujmy się dziś dłużnikami ubogich, abyśmy mogli otworzyć się na Pana. On prawdziwie zmartwychwstał i nieustannie do nas przychodzi. Z tego jak patrzyliśmy na drugiego człowieka będziemy sądzeni – zakończył Arcybiskup.

Po Mszy świętej w Namiocie Spotkań odbył się wspólny posiłek z udziałem Arcybiskupa Jędraszewskiego oraz wszystkich potrzebujących przybyłych na obchody 2. Światowego Dnia Ubogich w Krakowie.

 

Karolina Zając
fot. Maciej Świerczyński