Światowy Dzień Ubogich

Ogłoszenie dla proboszczówPrzewielebny Księże Proboszczu,

Przewielebny Księże Rektorze,

 

W XXXIII niedzielę Okresu Zwykłego przypadającą 17 listopada br. po raz trzeci będziemy obchodzić Światowy Dzień Ubogich. Myślą przewodnią tegorocznej edycji są słowa Psalmu 9 „Ufność nieszczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie” (Ps 9, 19). Pamiętajmy, że „opis działania Boga na rzecz ubogich to powtarzający się temat Pisma Świętego. On jest tym, który “słucha”, “interweniuje”, “broni”, “wykupuje”, “zbawia”… Zatem biedak nie napotka nigdy Boga obojętnego albo milczącego wobec jego modlitwy” (Przesłanie Ojca Świętego Franciszka, n. 4).

Proszę Księdza Proboszcza o promocję wśród parafian wszelkich inicjatyw miłosierdzia w ramach parafialnego ŚDU, których celem może być spotkanie z ubogimi i podziękowanie za całoroczną misję parafialnych zespołów charytatywnych. Centralne wydarzenia 3. ŚDU w naszej archidiecezji obejmują:

  • Namiot Spotkań na Małym Rynku w dniach 14-17 listopada br. – całodzienne miejsce poradnictwa, pomocy medycznej, metamorfoz, warsztatów aktorskich, filozoficznych i fotograficznych, koncertów, pokazów filmowych i wspólnych posiłków z ubogimi;
  • Rekolekcje w bazylice Mariackiej, podczas ŚDU,  które wygłosi Wawrzyniec Jaworski OFM;
  • Modlitewne Jerycho – adoracja non stop w kościele XX. Jezuitów pw. św. Barbary w dniach 13 – 16 listopada – modlitewne zaplecze ŚDU.

Proszę o wywieszenie załączonego plakatu oraz poinformowanie parafian o możliwości wolontariatu podczas 3. ŚDU w Krakowie. Program i szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://sdu.malopolska.pl/.

Równocześnie serdecznie proszę o zapowiedź przeznaczenia specjalnej zbiórki do skarbon z 17 listopada br. w połowie na działania lokalnych grup charytatywnych, w połowie na organizację centralnych wydarzeń ŚDU w Krakowie. Drugą połowę proszę przekazać na rachunek kurialny nr: 97 1240 4650 1111 0010 6440 7840 (Bank Pekao) koniecznie z dopiskiem: Światowy Dzień Ubogich (ŚDU) oraz nazwą parafii, rektoratu, wspólnoty.

 

In Christo,

                                                                                                            Dariusz Raś

                                                                                                      koordynator 3. ŚDU

                                                                                                  Archidiecezji Krakowskiej