Światowy Dzień Ubogich

Pomoc medyczna – 5. Światowy Dzień Ubogich5. Światowy Dzień Ubogich zbliża się wielkimi krokami, dlatego też publikujemy szczegółowy harmonogram wydarzeń. Jednym z bardzo ważnych punktów programu jest pomoc medyczna – oferowana przez Fundację Przystań Medyczna, a także Stowarzyszenie Lekarze Nadziei

Fundacja Przystań Medyczna niesie pomoc najbardziej potrzebującym, ponieważ zapewnia im podstawowy dostęp do pomocy medycznej. Jej celem jest pomoc najuboższym, osobom znajdującym się w kryzysie bezdomności, a także społecznie wykluczonym na terenie Krakowa, którzy nie mogą znaleźć ratunku w innych miejscach, wiedząc, że dobre zdrowie jest kluczem do zmiany swojego życia, powrotu do funkcjonowania w społeczności i poprawy warunków bytowych. Działa od 2017 roku i od tego czasu niesie pomoc medyczna, a jednocześnie obdarza życzliwością, dobrym słowem i również szacunkiem.

Podczas 5. Światowego Dnia Ubogich Fundacja Przystań Medyczna swoją pomoc będzie świadczyć na ul. Siennej 5:

  • 12 listopada w godz. 10-15
  • 13 listopada w godz. 10-14
  • 14 listopada w godz. 9-12 i 15-17.

Specjalistyczną pomoc medyczną świadczyć będą lekarze ze Stowarzyszenia Lekarze Nadziei, w których szeregach znajdują się wykwalifikowani specjaliści. Myśl o założeniu Stowarzyszenia wiążą się z okresem stanu wojennego w Polsce. Jako Stowarzyszenie Lekarze Nadziei działa od 1995 r., działając nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami. Swoją pomoc obecnie świadczy w Przychodni Lekarskiej dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich znajdującej się w Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio na ul. Smoleńsk 4.

Szczegółowy harmonogram pracy lekarzy podczas 5. Światowego Dnia Ubogich:

pomoc medyczna

 

Dołącz do wydarzenia już dzisiaj: https://www.facebook.com/events/664496571621083.