Światowy Dzień Ubogich

Pomocny potrzebującym Tele-Anioł będzie działał dłużejMałopolski Tele-Anioł to projekt, dzięki któremu 24-godzinną teleopieką zostało objętych do tej pory 5700 niesamodzielnych mieszkańców naszego regionu.  Dzięki programowi osoby samotne, potrzebujące wsparcia mogą je uzyskać za pośrednictwem elektronicznej opaski. Przypomina ona zegarek, ale jest wiele bardziej funkcjonalna – dzięki niej w przypadku upadku lub nagłej potrzeby potrzebujący może poprosić i uzyskać pomoc.  Teraz z racji trwającej pandemii oraz w trosce o seniorów i osoby wymagające wsparcia, zarząd województwa małopolskiego zwiększył wartość programu do blisko 60 mln zł.


Zwiększenie środków do 58,5 mln zł spowoduje, że projekt zamiast do 26 czerwca 2021 r. będzie działał o rok dłużej. Dzięki dodatkowym pieniądzom pochodzącym z Funduszy Europejskich liczba podopiecznych Tele-Anioła wzrośnie do 6000.

Jak stwierdził marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski w rozmowie z portalem malopolska.pl, projekt doskonale sprawdził się zarówno w czasie przed pandemią, a także w jej trakcie.
– Projekt z aniołem w tle, pod którego skrzydłami znajdują schronienie osoby potrzebujące pomocy, niesamodzielne, starsze i samotne, to największy projekt teleopiekuńczy w Polsce – zaznaczył.

Tele-Anioł w czasie pandemii jest bardzo ważnym narzędziem. Pogotowie lub pomoc nie jest w stanie czasem dotrzeć na czas, bo dostaje zgłoszenie za późno. Taki rodzaj tele-wydłużenia opieki jest bezcenny dla wszystkich chorujących, starszych i samotnych osób. Jak zaznaczył marszałek Kozłowski, dzięki teleopiece będzie można uratować życie kolejnych osób, w przypadku których inne formy wezwania pomocy byłyby nie tylko nieskuteczne, ale po prostu niemożliwe.

Do tej pory teleopieką objęto już 5716 niesamodzielnych mieszkańców Małopolski. Z dodatkowych usług opiekuńczych i sąsiedzkich świadczonych w miejscu zamieszkania korzysta 1395 podopiecznych, dla których od początku trwania projektu zrealizowano ponad 437 tys. godzin usług sąsiedzkich i blisko 73 tys. godzin usług opiekuńczych.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na malopolska.pl/teleaniol.