Światowy Dzień Ubogich

Potrzebujemy siebie nawzajem„A wy za kogo Mnie uważacie?”
Mk 8, 27-35

Jezus jest dla mnie wszystkim. Kiedy Go poznałam jako 18-latka, Ewangelia stała się dla mnie drogowskazem, a Jezus drogą. Jezus mnie uwiódł, a ja “dałam się uwieść”. Od tej pory weryfikowałam swoje życie ze słowami Jezusa i zaczęłam WIDZIEĆ. Ale to nie wystarczało. “Wiara bez uczynków”…

Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? (…) Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie.
Jk 2, 14-18

Pierwsze kroki skierowałam do dzieci z podwórek, którymi nikt się nie opiekował i zajmowałam się nimi przez 10 lat. Potem, już w Krakowie spotkałam siostrę zakonną, która prowadziła jadłodajnię dla bezdomnych i poszłam tam służyć razem z nią. Znalazłam ludzi smutnych, złamanych życiowym doświadczeniem, samotnych, odrzuconych, pogardzanych, z pustymi oczami.

„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, ten je zachowa”.
Mk 8, 27-35

Może zabrzmi to jak banał, ale ci ludzie stali się dla mnie ważni. Kiedy nalewam zupę do talerza, to wiem, że jestem im potrzebna. Kiedy szukam ciepłej kurtki, cieszę się, że nie zmarznie człowiek bez domu. Kiedy sprzątam, robię to, żeby czuli się szanowani. Bez naszych bezdomnych i biednych byłabym innym człowiekiem. Oni nauczyli mnie pokory, ciszy, znaczenia gestu, oszczędności słów, potęgi uśmiechu.

Cieszę się, kiedy pamiętają moje imię i mówią: “Jak pani dzisiaj ma dyżur, to będzie kapuśniak!” I czasami rzeczywiście jest. Często spotykam ich poza jadłodajnią. Jesteśmy serdecznymi przyjaciółmi. Cieszę się, że Pan mnie do nich posłał. Potrzebujemy siebie nawzajem. A pośrodku nas jest Chrystus i Matka Najświętsza. No i oczywiście św. Brat Albert z chlebem i sercem dla każdego. Tylko dziękować!

Anna, 58 lat


Cotygodniowe rozważania Ewangelii w kontekście pomocy ubogim, stanowią duchowe przygotowanie do 2. Światowego Dnia Ubogich w Archidiecezji Krakowskiej.