Światowy Dzień Ubogich

Szczodrość – orędzie na VI Światowy Dzień UbogichSzczodrość – jest kolejnym z tematów podejmowanych przez Papieża Franciszka w Orędziu na VI Światowy Dzień Ubogich, obchodzony pod hasłem “Chrystus dla Was stał się ubogim”. Co oznacza być szczodrym, czy jest to łatwe i skąd możemy czerpać wzór szczodrości?

Bycie szczodrym – czy we współczesnych czasach jest łatwe? Dzielenie się z innymi, kiedy nam samym jest trudno, staje się dużym wyzwaniem, lecz czy właśnie nie na tym polega? W orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Ubogich Papież Franciszek wskazuje nam, kto powinien być dla nas wzorem szczodrości. 
Szczególną szczodrość okazuje nam w każdym względzie Bóg. Zawsze szczodrze rozdaje Słowo Boże i pragnie, by padało ono na żyzną glebę. Okazał się niezwykle szczodry, gdy dawał nam Swojego Syna – Jezusa Chrystusa, który poświęcił za nas swoje życie. Czy zatem można być bardziej szczodrym? Bycie szczodrym oznacza czerpanie inspiracji z życia Jezusa!
Nasza szczodrość może się przejawiać w różnych aspektach. Ważne, żeby była to droga, ciągły proces, a nie tylko jednorazowość. Jezus wobec nas w każdej sytuacji okazywał szczodrość. Przejawiała się ona w głoszeniu Słowa Bożego, trosce o innych, uzdrawianiu czy chociażby rozmnożeniu chleba. Szczodrość wyraził Jezus również podczas wesela w Kanie Galilejskiej.
Współczesny świat niesie ze sobą duże szanse i możliwości. Jednakże niesie ze sobą również wielkie zagrożenia w odniesieniu do dzielenia się i zauważania innych na naszej drodze. W pędzie współczesnego świata, ciągłej pogoni za szczęściem i przyjemnościami, możemy zatracić naszą wrażliwość na drugiego człowieka i jego potrzeby, na jego smutki i radości. Warto, aby nasze serce nie było w tym względzie kamienistą glebą, na którą pada Słowo Boże w Ewangelii, a w tym przypadku potrzeba szczodrości i uważności.