W te święta podaruj innym coś najcenniejszego!

Choinka, pierwsza gwiazdka na niebie, sianko pod białym obrusem, odpowiednia ilość potraw, opłatek i puste miejsce przy stole dla… No właśnie, dla kogo? Przybysza, niezapowiedzianego gościa? Na Kogo czekamy tej nocy?

Bardzo blisko nas żyją osoby, które Święta Bożego Narodzenia przeżywają w samotności. Sąsiad, dalsza rodzina, znajomy z pracy, osoby z domów pomocy społecznej… Taką osobą może być każdy. Dlatego warto, by w myśl staropolskiego powiedzenia „Gość w dom, Bóg w dom” wypełnić puste miejsce przy wigilijnym stole.

Zachęcamy, by w ostatnich dniach przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia nie zapomnieć o osobach potrzebujących naszej miłości i wsparcia. Wystarczy zastanowić się, kto z sąsiadów spędzi te święta sam i pójść do niego z zaproszeniem, które można pobrać ze strony internetowej TUTAJ, następnie wydrukować je, wypełnić i wręczyć swojemu gościowi. Informację na temat osób potrzebujących można także uzyskać w parafiach lub jednostkach pomocowych, w domach opieki społecznej czy świetlicach.

Niech narodzenie Jezusa, przyjście Boga–Człowieka, uobecni się w drugim człowieku, często tym najbardziej samotnym i ubogim. W te święta podarujmy innym coś najcenniejszego – naszą miłość! Tylko prawdziwe i pełne miłości spotkanie z drugim człowiekiem pozwala dostrzec w jego obliczu Chrystusa.

 

Czytaj więcej o akcji „Gość w dom, Bóg w dom”

Relacja z pierwszego dnia w Namiocie Spotkań

Niezwykła atmosfera radości, jedności i wspólnoty towarzyszyła gościom Namiotu Spotkań na Małym Rynku w Krakowie, otwartego w ramach obchodów 2. Światowego Dnia Ubogich. Pierwszy dzień spotkania obfitował w wiele inicjatyw wspierających najbardziej potrzebujących. Namiot będzie otwarty do niedzieli 18 listopada.

Namiot Spotkań to miejsce, w którym zarówno wolontariusze jak i osoby potrzebujące mogą doświadczyć radości ze wspólnego spotkania, nauczyć się nowych umiejętności, wspólnie spędzić czas oraz otrzymać fachową pomoc. W środę 14 listopada w namiocie zorganizowane zostały warsztaty, wydawane były posiłki, a na scenie odbywały się występy – te zaplanowane jak i spontaniczne. Nowością w Namiocie Spotkań było stoisko z książkami, gdzie każdy mógł znaleźć interesującą lekturę – Każdy ma okazję przyjść, obejrzeć, pogrzebać w stosie książek i coś wybrać – opowiadała stojąca przy stoisku z książkami siostra Monika Gryźniak ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo. – W zeszłym roku jedna z naszych sióstr przyszła do Namiotu Spotkań tylko z plecakiem książek. I było bardzo duże zainteresowanie. W tym roku specjalnie zrobiłyśmy remanent w domu. Chciałyśmy się podzielić czymś, co u nas jest niewykorzystane i mamy nadzieję, że komuś posłuży – dodaje. Jako dodatek do książek, siostry rozdawały także medaliki z wizerunkiem Matki Bożej. Stoisko w namiocie będzie otwarte do końca tygodnia.

Ważnym punktem namiotu była kuchnia, gdzie przybyli goście mogli skosztować oferowane przez kucharzy specjały. – Nasze dzisiejsze menu jest hołdem w stronę kuchni hiszpańskiej i południowoamerykańskiej, w połączeniu z tradycyjną kuchnią polską. Każdy z nas chce coś robić i pomagać – relacjonował Marcel Lopez, pochodzący z Ekwadoru szef kuchni. Osoby ubogie i bezdomne mogły także skorzystać z porad wielu specjalistów – Ludzie pytają najczęściej o sprawy finansowe oraz o to, gdzie jest możliwość wyrobienia dokumentów, bo swoje zgubili już dawno i nie wiedzą jak zabrać się za załatwianie takich spraw – opowiadały pracownice pomocy społecznej, Ilona Sikora oraz Kamila Studencka. Do dyspozycji odwiedzających namiot byli także pracownicy NFZ, Biura Rzecznika Praw Pacjenta, pomocy społecznej, pracownicy socjalni czy psycholog. Osoby potrzebujące mogły także wziąć udział w mityngu informacyjnym Wspólnoty Anonimowych Alkoholików.

Podobnie jak w ubiegłym roku, w namiocie odbywały się warsztaty artystyczne, podczas których wykonywane były ozdoby świąteczne metodą decoupage – Przekazuję innym to, co umiem. Chodzi o to, by dać tym osobom jakieś zajęcie, które by ich satysfakcjonowało, umiliło trochę czas. Żeby uwierzyli, że do stworzenia czegoś efektownego wystarczą tylko chęci – mówiła Anna Tychota, współorganizatorka warsztatów decoupage. – Jest wspaniała atmosfera. Moją najładniejszą bombkę dałem siostrze z fundacji jako prezent z okazji urodzin, które miała wczoraj – opowiadał z uśmiechem pan Zbigniew, uczestnik warsztatów. Natomiast podczas warsztatów „Miasto moje, a w nim…” uczestnicy stworzyli mapę Krakowa utkaną z opowieści o miejscach znanych i nieznanych, lubianych i nielubianych, oraz tych wymarzonych, których ich zdaniem brakuje w Krakowie. Wspólne spotkanie przy mapie było także okazją do zastanowienia się nad tematem bezdomności oraz wykluczenia. Do dyspozycji gości był także punkt informacyjno-historyczny „Przystanek Miłosierdzia”, jak również otwarta w godzinach 10.00-12.00 świetlica.

Wszystkim wydarzeniom towarzyszyły występy na scenie: od godziny 14.00 Krzysztof Stanio opowiadał o świętym Szarbelu – mnichu, który przez 23 lata żył bez kontaktu z innymi ludźmi. Rozpoczynający się o godzinie 15.00 występ Andrzeja Róg i Ewy Romaniak, „Krakus Książę Niezłomny” został poprzedzony krótkim świadectwem byłych alkoholików. Dzień zakończył pokaz filmu „Przed egzekucją” w reżyserii Tima Robinsa.

Już jutro kolejna okazja do odwiedzin Namiotu Spotkań na Małym Rynku w Krakowie, wzięcia udziału w organizowanych w nim wydarzeniach, a przede wszystkim – spotkania, które przemienia serca. Od czwartku w Bazylice Mariackiej rozpoczną się także rekolekcje, które poprowadzi ks. Jacek Krzemień. Szczegółowy harmonogram wydarzeń na dzień 15 listopada znajduje się TUTAJ.

GALERIA ZDJĘĆ

Natalia Surmacz
Zofia Świerczyńska
fot. Maciej Świerczyński

 

Postawić na Pana Boga

– Wszyscy jesteśmy ubodzy, dlatego będziemy prosić Boga, by tej biedzie zaradził – w nas, ale także we wszystkich, którzy poczują się bezdomni, opuszczeni, pokrzywdzeni, którzy przyjdą do Namiotu Spotkań na Małym Rynku w przyszłym tygodniu. Ta modlitwa będzie trwała wiele godzin i będzie pomnażać się o każdą osobę, która tu przychodzi – mówił ks. Dariusz Raś podczas Mszy św. rozpoczynającej Modlitewne Jerycho, 11 listopada w kościele św. Barbary w Krakowie.

Podczas kazania ks. Dariusz Raś zwrócił uwagę na słowa z Ewangelii o ubogiej wdowie, które w kontekście przyszłych wydarzeń w ramach Światowych Dni Ubogich mają szczególne znaczenie, ponieważ wskazują na właściwą perspektywę działania – Dar bied­nej wdo­wy jest tak wiel­ki, bo pocho­dzi z kate­go­rii miło­ści. Jezus podzi­wia i bło­go­sła­wi tę kobie­tę. Sta­wia ją za wzór. Ubo­ga wpi­su­je się wyso­ko w hie­rar­chię Jezu­sa, w per­spek­ty­wę Ewan­ge­lii: ten, kto daje wię­cej, ale na pokaz, z tego, co mu zby­wa, w isto­cie daje mniej. Nie liczy mu się wie­le do skarb­ca Ojczy­zny nie­bie­skiej. Nie cho­dzi o ilość, ale o war­tość. Jezus uczy, że miarą ewan­ge­licz­nej Miłości nie jest ilość, lecz jakość – podkreślał.

Nawiązując do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, mówił, iż ojczyznę można nazwać wspólną skarboną pokoleń. Wskazywał, że wielu ludzi, w tym także świętych, kierując się bezinteresowną miłością, pokochało Polskę i żyjących w niej ludzi ubogich. – Jesteśmy właśnie w tej kategorii wartości po to, aby czynić święto ubogich, aby ich uszanować i na co dzień pokazywać drogi pomocy. Jesteśmy też po to, by pomóc nauczyć ich modlitwy, stawania przed Panem, który nigdy nie będzie im szczędził łask – mówił ks. Raś.

Wyjaśniał, że również Mary­ja była wdo­wą, która wrzu­ci­ła do skar­bo­ny świa­ta naj­cen­niej­szy Dar, swojego Syna Jezusa Chrystusa – Uczy­ni­ła to z miło­ści, wypeł­ni­ła wolę Boga. I dla­te­go skar­bo­na Kościo­ła jest cią­gle peł­na skar­bem Jezu­sa, Jego sakra­men­tów świę­tych, Jego Eucha­ry­stii.  Z Niej czerpie­my siłę prze­bi­cia, nadzie­ję na lep­szą rodzi­nę i Ojczy­znę – mówił. Zaznaczał, że ubogą wdową jest także każdy z nas, należący do Kościoła pielgrzymującego i radującego się w niebie.

Na koniec wezwał, abyśmy uczyli się od wielkich wdów: z Ewangelii św. Marka, od Maryi i Kościoła, dzielenia się z innymi – Na tym polega świat, abyśmy umieli się dzielić. Abyśmy nie wrzucali do skarbony tego, co nam zbywa, lecz wrzucili wszystko co mamy i postawili na Pana Boga. Jeśli On jest pierwszy, jeśli Jemu się oddajemy, nawet swoje niedostatki, to otrzymamy stokroć więcej. Niech Chrystus nas ubogaci i daje nam siły, abyśmy mogli pomagać ubogim w nadchodzącym tygodniu – wzywał.

Modlitewne Jerycho rozpoczęło się 11 listopada Mszą świętą o godz. 20.00 w kościele św. Barbary i będzie trwać 24 godziny na dobę przez następne sześć dni. Modlitewne Jerycho stanowi duchowe przygotowanie do przeżycia 2. Światowego Dnia Ubogich, a w czasie trwania obchodów – duchowe zaplecze akcji. Modlitewne Jerycho zakończy się 17 listopada Mszą świętą o godz. 20.00.

Zobacz GALERIĘ ZDJĘĆ
fot. Maciej Świerczyński

Konspekty lekcji „Zobacz we mnie kogoś więcej niż tylko bezdomnego”

Z myślą o uczniach szkół średnich Dzieło Pomocy św. Ojca Pio przygotowało konspekt lekcji pt. „Zobacz we mnie kogoś więcej niż tylko bezdomnego”.

„Z przesłaniem, by mieć odwagę spojrzeć na osoby bezdomne w sposób wolny od stereotypów, pragniemy dotrzeć także do ludzi młodych.” – piszą autorzy scenariuszy. Do przeprowadzenia lekcji według scenariusza zachęcają katechetów, nauczycieli etyki oraz wychowawców klas.

Podczas zajęć przeprowadzonych na podstawie konspektu uczniowie mają szansę poznać prawdziwe historie osób bezdomnych i uświadomić sobie, że przez splot nieszczęśliwych wypadków bezdomność może dotknąć każdego. Lekcja przybliżająca problem bezdomności w tak nietypowy sposób ma szansę przyczynić się do przełamywania stygmatyzujących ocen oraz uczyć wzajemnego szacunku i międzyludzkiej solidarności.


Co prawda ŚDU już za nami, ale nieść jego przesłanie chcemy dalej. Pracownicy Dzieła Pomocy św. Ojca Pio – kapucyńskiej organizacji, która na co dzień pomaga osobom bezdomnym, chętnie odwiedzą szkoły ponadgimnazjalne w Krakowie prowadząc lekcje i dzieląc się swoim osobistym doświadczeniem w pracy z bezdomnymi.

Chętnych katechetów prosimy o kontakt na adres: ewa.korbut@dzielopomocy.pl. Termin lekcji do uzgodnienia.

Konspekty lekcji do pobrania znajdują się TUTAJ.

 

Potrzebujemy siebie nawzajem – spot promocyjny 2. ŚDU

Przyjdź do Namiotu Spotkań podczas 2. Światowego Dnia Ubogich i doświadcz spotkań i rozmów, które przemieniają serce! Zapraszamy do obejrzenia spotu promocyjnego, w którym zachęcamy do zatrzymania się i usłyszenia wołania głosu ubogiego oraz czynnego odpowiedzenia na to wołanie.

By pomóc drugiej osobie, potrzeba czasem tak niewiele – obecności, rozmowy, dobrego słowa. Nawet najmniejszy gest może złamać poczucie samotności, lęku czy odrzucenia. Nie ma nic cenniejszego niż obecność. Przyjdź i doświadcz tego, że to ubodzy nas ewangelizują. Potrzebujemy siebie nawzajem!

 

Abp Jędraszewski: Ubogi to szczególny pośrednik między nami a Bogiem

5 listopada w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich na ul. Franciszkańskiej 3 w Krakowie odbyła się konferencja prasowa poświęcona organizacji XIII edycji Dni Jana Pawła II oraz obchodom 2. Światowego Dnia Ubogich w Archidiecezji Krakowskiej.

Podczas powitania uczestników konferencji, Arcybiskup Marek Jędraszewski podkreślał, iż tematyka XIII edycji Dni Jana Pawła – stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – jest wspaniałą okazją, by spojrzeć na wielkie dzieła papieża Jana Pawła II, poprzez które krzewił to, co święte w polskiej tradycji.

Odnosząc się do zbliżających się obchodów 2. Światowego Dnia Ubogich w Archidiecezji Krakowskiej, Metropolita podkreślał, że będą one okazją do konkretnego pochylenia się nad losem ludzi ubogich – Ubóstwo jest problemem tych ludzi, ale przede wszystkim naszej postawy wobec nich, żebyśmy umieli się nad nimi pochylić i okazać im szczególny szacunek – mówił arcybiskup. Podkreślił również, że samo określenie „ubogi” w języku polskim ma szczególny wydźwięk – W naszym języku polskim człowiek biedny, to człowiek ubogi, czyli człowiek będący „u Boga”. Jakiś szczególny pośrednik między Bogiem a nami. Bardzo to ciekawe słowo w języku polskim, które niesie i zawiera w sobie tak wielkie bogactwo treściowe – zaznaczał.

Podczas konferencji prasowej, po wypowiedziach organizatorów XIII edycji Dni Jana Pawła, głos zabrał ks. Dariusz Raś, koordynator organizacji ŚDU w Archidiecezji Krakowskiej. Przybliżył treść hasła tegorocznego spotkania przypadającego na 18 listopada. Podkreślał także dwudzielną kompozycję Światowego Dnia Ubogich, który będzie odbywać się zarówno na poziomie parafialnym jak i podczas wydarzeń centralnych w Krakowie – Lokalnie parafie mają ukazać w tym dniu swoją działalność charytatywną, znaleźć nowe problemy związane z ubogimi i podejmować próbę ich rozwiązania – wyjaśniał ks. Raś.

Przypomniał, iż obchody 2. ŚDU rozpocznie 11 listopada „Modlitewne Jerycho”, czyli nieustanna, siedmiodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele św. Barbary w Krakowie. Od 14 listopada na Małym Rynku w Krakowie będzie otwarty Namiot Spotkań – To inicjatywa, która się bardzo sprawdziła, pomagamy osobom biednym czy ubogim poprzez warsztaty, porady, świetlicę, posiłek, posiadamy także możliwość tzw. metamorfoz czy pomocy medycznej – wyjaśniał. Zaznaczył, iż bardzo istotnym elementem Światowego Dnia Ubogich będzie duchowe przygotowanie się do niego przez rekolekcje w Bazylice Mariackiej, które w tym roku poprowadzi ks. Jacek Krzemień, kapelan Katolickiej Wspólnoty Chleb Życia. Ks. Raś skierował do przedstawicieli mediów słowa zaproszenia do udziału w obchodach 2. ŚDU – Tak naprawdę dzięki Wam więcej ubogich będzie mogło przyjść do Namiotu, dowiedzieć się gdzie mogą uzyskać pomoc, zagrzać się, przygotować się do zimy, otrzymać rękawiczki, szalik. Jeśli o tym poinformujecie, będziecie uczestnikami i współorganizatorami Światowego Dnia Ubogich – mówił.

Na koniec zaprosił na briefing prasowy, który odbędzie się w przeddzień otwarcia Namiotu Spotkań, 13 listopada o godz. 12.00 w Prałatówce Kościoła Mariackiego na ul. Plac Mariacki 4.

W konferencji prasowej wzięli udział Abp Marek Jędraszewski, o. Jarosław Kupczak OP, Teresa Malecka, Zofia Zarębianka oraz ks. Dariusz Raś. Konferencję poprowadził ks. Robert Nęcek.

Pięć powodów, dla których warto zostać wolontariuszem ŚDU

Pięć powodów, pięć historii. Dowiedz się dlaczego warto zostać wolontariuszem ŚDU.

1. Uczysz się pomagać
Jestem bardzo wdzięczny za to, że mogłem poświęcić czas, dać siebie i swoją obecność ubogim. Dać innym nadzieję, że w ludziach jest chęć pomagania. Utwierdził mnie w tym jeden z rozmówców, który przyznał, że najcenniejsze co ludzie mogą zrobić dla ubogich, to zatrzymać się i porozmawiać. Poświęcając parę chwil, można wypowiedzieć jedno słowo, które będzie pracowało w drugim człowieku i doprowadzi do poprawy jego życia.
Henryk, wolontariusz

2. Przełamujesz swoje bariery
W czasie 1. ŚDU pewna osoba opowiadała mi, że nie wiedziała co ze sobą zrobić w Namiocie, jak się zachować. W końcu wzięła kawę i usiadła przy stoliku, gdzie siedziały dwie osoby bezdomne i tak zaczęła się rozmowa. To są takie sytuacje, na które patrzysz i wiesz, że łaska Boża nas uzdalnia, Duch Święty nas wyposaża i wtedy wszystko staje się proste.
Krystyna, organizator

3. Uczysz się miłosierdzia w praktyce
Dopiero podczas ŚDU, zrozumiałam, że prawdziwe szczęście daje służba bliźniemu. Dotychczas, widząc osoby biedne, zaniedbane i zepchnięte na margines społeczeństwa, odwracałam wzrok, zamykałam swe serce, czując przy tym jednocześnie smutek… Dopiero w tamtych dniach, Bóg otworzył mi oczy i pozwolił zobaczyć, jak spisani na straty przez społeczeństwo ludzie są wewnętrznie poranieni i odrzuceni oraz jak bardzo potrzebują uczynków miłosierdzia z naszej strony.
Joanna, wolontariuszka

4. Odnajdziesz swoje miejsce
Podczas 1. ŚDU zobaczyliśmy wielu wspaniałych wolontariuszy. Widziałam studentki, które były wyznaczone na określone godziny, ale potem przychodziły już tylko dlatego, że chciały. Odnalazły w Namiocie swoje miejsce. Przychodzili młodzi, starsi, ludzie związani ze środowiskami typowo modlitewnymi, tylko po to, by pomóc w sprzątaniu czy rozdawaniu herbaty. Szesnastolatek z Igołomi dojeżdżał do nas codziennie, by pomóc. Wielu krakowskich emerytów przychodziło, żeby pomóc albo po prostu pobyć i porozmawiać. Ludzka dobroć nie ma granic.
Teresa, organizator

5. Otrzymasz wdzięczność, której nie da się wyrazić słowami
Wyszedłem z zakładu karnego. Spędziłem od 5 listopada kilka dni na ulicy. Z początku w namiocie wydawało mi się dziwnie. Ale troszkę dłużej poczułem się bardzo dobrze. A zwłaszcza dużo pomogła mi modlitwa. Drugą ważną sprawą była też rozmowa z wolontariuszem. Bo to nie chodzi o to, że się przyjdzie i się przebierze tak „z zewnątrz”. To co się ma w środku, trzeba wypowiedzieć. Bo jak tego się nie wypowie, trzyma się w sobie to jednak się kumuluje, zbiera się w sobie. A jak się komuś wszystko powie, to jest lżej na sercu. Dziękuję.
Michał, bezdomny

 


 

Aby zgłosić chęć pomocy przy organizacji 2. ŚDU, prosimy wypełnić formularz znajdujący pod adresem:  http://bit.ly/SDUwolontariat

Więcej informacji o wolontariacie znajduje się TUTAJ.

Znamy datę i program 2. ŚDU

Zapraszamy do uczestnictwa w obchodach 2. Światowego Dnia Ubogich w Archidiecezji Krakowskiej, które odbędą się od 11 do 18 listopada 2018.

Papież Franciszek w Orędziu na 2. ŚDU wskazał, że podczas pierwszego Światowego Dnia Ubogich wiele osób na całym świecie odnalazło ciepło domu, doświadczyło radości ze spotkania przy wspólnym posiłku i solidarności tych, którzy zechcieli podzielić się stołem w prosty i braterski sposób. „Chciałbym, aby również w tym roku i w przyszłości Dzień ten był świętowany pod znakiem radości z nowo odkrytej rzeczywistości bycia razem. Modlitwa we wspólnocie i dzielenie się posiłkiem w niedzielę to doświadczenia, które wprowadzają nas na nowo do pierwotnej wspólnoty chrześcijańskiej” – pisze Papież Franciszek. Hasłem tegorocznego spotkania, które w tym roku przypada 18 listopada, będą słowa Psalmu 34: „Oto biedak zawołał, a Pan go wysłuchał”.

Idąc za wezwaniem Papieża Franciszka oraz doświadczeniem spotkania w minionym roku, obchody 2. Światowego Dnia Ubogich w Archidiecezji Krakowskiej będą trwały tydzień i rozpoczną się już w niedzielę 11 listopada. Tego dnia w kościele św. Barbary w Krakowie o godz. 20.00 rozpocznie się Modlitewne Jerycho – całodobowa modlitwa przed Najświętszym Sakramentem w intencji naszych ubogich Braci i Sióstr, prowadzona przez wspólnoty, społeczności i instytucje z terenu całej Archidiecezji. Modlitewne Jerycho, podobnie jak w ubiegłym roku, będzie stanowić duchowe zaplecze akcji. Siedmiodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu zakończy się 17 listopada Mszą świętą o godz. 20.00.

Centralnym punktem spotkań w czasie 2. ŚDU będzie otwarty od 14 listopada Namiot Spotkań na Małym Rynku w Krakowie. W namiocie odbędzie się szereg inicjatyw organizowanych przez różne instytucje na co dzień pomagające osobom ubogim i bezdomnym: warsztaty, świetlica, porady, pokazy filmowe, występy na scenie, metamorfozy (ul. Smoleńsk 4), pomoc medyczna (ul. Sienna 5). Od czwartku 15 listopada w Bazylice Mariackiej będą odbywać się rekolekcje skierowane do wszystkich archidiecezjan, które poprowadzi ks. Jacek Krzemień, kapelan Katolickiej Wspólnoty Chleb Życia.

Centralnym punktem obchodów 2. Światowego Dnia Ubogich w Archidiecezji Krakowskiej będzie wspólna Msza święta, która odbędzie się 18 listopada o godz. 13.00 w Bazylice Mariackiej, pod przewodnictwem Abp. Marka Jędraszewskiego. Po Mszy świętej w Namiocie Spotkań na Małym Rynku odbędzie się wspólny posiłek i rozesłanie.

Szczegółowy program obchodów można znaleźć w zakładce program. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: sekretariat@diecezja.krakow.pl

Metamorfozy – początek zmian

Metamorfozy zapoczątkowane podczas 1. ŚDU mają swoją kontynuację. Dotychczas odbywały się co dwa miesiące w siedzibie Arcybractwa Miłosierdzia – od 18 września siedzibą akcji będą pomieszczenia udostępnione przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio przy ul. Smoleńsk.

Podczas metamorfoz osoby w kryzysie bezdomności mogą skorzystać z darmowej usługi fryzjerskiej. Osoby bezdomne nie posiadają stałego dostępu do łaźni, dlatego nie są w stanie wystarczająco zadbać o swój wygląd zewnętrzny, co utrudnia codzienne życie i podjęcie kroku pójścia po zmianę – np. przystąpienie do rozmowy o pracę.

W inicjatywie „Metamorfozy” od samego początku bierze udział jeden z najbardziej znanych krakowskich fryzjerów — Tomasz Karcz, który zabiera ze sobą zawsze grupę uczniów. Z „Metamorfoz”, które odbyły się we wtorek 18 września, skorzystało około osiemdziesięciu osób.

„Metamorfozy” będą odbywały się cyklicznie w siedzibie Dzieła Pomocy św. Ojca Pio przy ul. Smoleńsk oraz podczas obchodów 2. ŚDU w Archidiecezji Krakowskiej.


fot. Ewa Korbut/ Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
Zobacz jak wyglądały metamorfozy podczas 1. ŚDU >>TUTAJ.

7518 par skarpet trafi do osób będących w kryzysie bezdomności

7518 par skarpet trafi do osób będących w kryzysie bezdomności dzięki pomocy osób, które włączyły się w akcję „Zbieramy 2000 par skarpet”.
Liczba jest stanem na dzień 20 marca, organizatorzy wciąż otrzymują informacje o kolejnych przesyłkach.
Dziękujemy wszystkim, którzy kupili parę skarpet, organizowali zbiórki w swoich środowiskach i tym, którzy zachęcali do włączenia się w pomoc. Dziękujemy pomysłodawczyni akcji Annie Samborskiej-Neissner oraz Pracowni Tomasza Karcza za pomoc w organizacji, a także Duszpasterstwu Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej za jej koordynowanie. Dziękujemy mediom oraz każdemu kto ciepłym słowem wsparł naszą akcję.
Każda dostarczona para to coś więcej niż tylko skarpety – to znak wielkich serc, braterstwa i zainteresowania osobami będącymi w kryzysie bezdomności.
DZIĘKUJEMY!