Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

Misja

Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim – w duchu Patrona, św. Brata Alberta. Towarzystwo prowadzi na terenie całej Polski schroniska i noclegownie, kuchnie, łaźnie i świetlice, oferuje pomoc prawną i psychologiczną. Zajmuje się wydawaniem żywności i odzieży, organizuje wigilie i śniadania wielkanocne dla ubogich.

Dołącz do nas!