Światowy Dzień Ubogich

Z sercem pełnym miłościWiemy dobrze, że Mojżesz był napełniony Duchem Pańskim. Dzisiejsze czytanie mówi nam, że Bóg wziął z jego ducha i napełnił nim siedemdziesięciu starszych Izraela. Niestety dwóch spośród starszych, Eldad i Medad, nie znajdowało się razem ze wszystkimi, kiedy to się wydarzyło. To jednak nie powstrzymało Boga. Ku zaskoczeniu wszystkich duch prorocki zstąpił również na Eldada i Medada, chociaż pozostali w obozie. Słysząc tę wiadomość, Mojżesz stwierdził: “Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha!” (Lb 11,29).

Podobną historię znajdujemy w dzisiejszej Ewangelii. Jan mówi do Jezusa: “Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami”. Apostołowie surowo osądzili człowieka, który próbował wprawdzie wypełniać wolę Boga, ale nie tak jak oni by tego oczekiwali. Jednak Jezus odpowiedział: “Przestańcie zabraniać mu (…) Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami” (Mk 9, 39). W obu tych historiach Bóg działał inaczej, niż się tego spodziewali ludzie wokół Niego.

Wierzymy, że także dziś Duch Święty zstępuje na każdego ochrzczonego, który przyjmuje Jezusa przez wiarę – także na ubogich i najmniejszych sług Pana. Jak powiedział Piotr: “Dla was jest obietnica i dla dzieci waszych i dla wszystkich, którzy są daleko” (Dz 2,39). To “daleko” obejmuje także nas. Podobnie jak Mojżesz, starsi Izraela, Apostołowie i człowiek upominany przez Jana, otrzymaliśmy Ducha Świętego, który w nas zamieszkuje. My także mamy być prorokami.

Być dziś prorokiem nie znaczy wołać na pustkowiu, jak to robił Jan Chrzciciel. Nie oznacza przemawiać do królów i książąt, jak robili to Jeremiasz i Amos. Prorok to ktoś, kto niesie światu Jezusa i Jego słowa. To właśnie jest naszym zadaniem. Jezus prosi, byśmy dawali świadectwo o Jego miłosierdziu, dobroci i zbawieniu. I abyśmy robili to z sercem pełnym Jego miłości, i potrafili je okazywać tym najuboższym, którzy jako pierwsi czekają na naszą miłość.

oprac. Krystyna Sobczyk (za: Słowo wśród nas)


Cotygodniowe rozważania Ewangelii w kontekście pomocy ubogim, stanowią duchowe przygotowanie do 2. Światowego Dnia Ubogich w Archidiecezji Krakowskiej. Autorami rozważań są osoby zaangażowane w pomoc osobom będącym w kryzysie bezdomności oraz w organizację obchodów 2. ŚDU.