Kontakt

Organizatorem obchodów Światowego Dnia Ubogich jest Archidiecezja Krakowska.

Kontakt organizacyjny:

biuroprasowe@diecezja.pl

Darowizna na rzecz ŚDU: Bank Pekao S. A. 97 1240 4650 1111 0010 6440 7840 (z dopiskiem: Darowizna na cele kultu religijnego Światowy Dzień Ubogich)

Kontakt w sprawie darowizny: ksiegowosc@diecezja.pl

Wolontariat ŚDU

Pytania dotyczące wolontariatu prosimy kierować na adres e-mail: wolontariatsdu@gmail.com