Światowy Dzień Ubogich

Ciągłe zaangażowanie – Orędzie na VII Światowy Dzień UbogichNiech nasze działanie na rzecz ubogich nie będzie jedynie chwilowym poruszeniem, a ciągłym zaangażowaniem, do czego zachęca Papież Franciszek w Orędziu na VII Światowy Dzień Ubogich! 

Światowy Dzień Ubogich to niezwykle ważne wydarzenie, które jednocześnie przypomina nam, że pomoc na rzecz ubogich powinna być naszym stałem zaangażowaniem i codziennym wysiłkiem. Od 2016 r. w listopadzie obchodzimy to wyjątkowe wydarzenie, które zwraca naszą uwagę na los tych najbardziej potrzebujących i bezbronnych. Towarzyszy mu idea zaakcentowania ubóstwa, które wciąż jest obecne w świecie, a we współczesnych czasach jesteśmy jego świadkami w sposób szczególny, ponieważ przybiera ono coraz to nowe formy. Dlatego też nie możemy pozwolić, aby ubodzy stali się jedynie chwilowymi obrazami, które zapisujemy w swojej pamięci, by potem się ich pozbyć. Wręcz przeciwnie, powinni się oni stać bohaterami naszej pomocy, do czego zachęca nas w tegorocznym Orędziu na VII Światowy Dzień Ubogich Papież Franciszek.

Światowy Dzień Ubogich to również wydarzenie, które pokazuje nam, że powinniśmy wysłuchać ubogich. Podkreśla to samo hasło tegorocznego VII Światowego Dnia Ubogich, czyli słowa zaczerpnięte z Księgi Tobiasza: “Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka”. Zatem Światowy Dzień Ubogich jest pretekstem oraz zachętą do wytężonego i długotrwałego zaangażowania w pomoc na rzecz najbardziej potrzebujących. Warto, aby powstał niejako “plan pomocy” dla osób dotkniętych ubóstwem.