Światowy Dzień Ubogich

Inne formy ubóstwa – utrata pracyW dobie pandemii ogromnie wzrosła liczba osób, które cierpią z powodów różnych trudności. Wiele ludzi dotkliwie odczuwa również konsekwencje kryzysu gospodarczego: utratę pracy, przestój w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, ograniczenie liczby godzin pracy na umowie zlecenie czy obniżenie pensji na etacie. Niemal codziennie spotykamy kogoś, kto zmaga się z problemami finansowymi czy związanymi z utratą pracą oraz ograniczeniem jej wymiaru. Kryzys finansowy oraz utrata pracy to często temat określany jako “tabu”. Nie każdy chce się przyznać, że zmaga się z jakimś problemami, rozmyślając: “dlaczego ja?”, “czemu mi się to zdarzyło?”. Jednak najważniejsze jest, by podejść do uczuć drugiej osoby z szacunkiem i próbą zrozumienia, a nie oceniania.

Utrata pracy to wydarzenie, które wywołuje, jak każda strata, trudne i silne emocje, szczególnie jeśli na utrzymaniu ma się całą rodzinę. Jednak na tę sytuację warto spojrzeć także jako na szansę, aby rozpocząć wszystko od nowa, nawet jeśli niejednokrotnie wiąże się to z krokiem w tył. Warto pamiętać, iż tracąc pracę, nie traci się umiejętności, wiedzy i kompetencji.

O utracie pracy i trudnościach z jej znalezieniem m.in. przez młodych ludzi pisał papież Franciszek w Orędziu na III Światowy Dzień Ubogich: “Tysiące ludzi dotkliwie odczuwa jednak również konsekwencje kryzysu gospodarczego: utratę pracy, przestój w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, ograniczenie liczby godzin pracy na umowie zlecenie, obniżenie pensji na etacie.”

 

Gdzie szukać pomocy po utracie pracy?

 • Okres wypowiedzenia

Warto pamiętać, że najczęściej utrata pracy nie następuje z dnia na dzień, lecz obowiązuje okres wypowiedzenia, w którym zgodnie z prawem pobiera się wynagrodzenie. Więcej informacji: https://interviewme.pl/blog/wypowiedzenie-umowy-o-prace-wzor

 • Zasiłek dla bezrobotnych

Po utracie pracy należy się zasiłek dla bezrobotnych. Aby go otrzymać, trzeba spełnić odpowiednie warunki, do których należy przede wszystkim zarejestrowanie się w urzędzie pracy. Więcej informacji: https://gupkrakow.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/

 • Odprawa

Gdy zwolnienie z pracy odbywa się z winy pracodawcy, pracownikowi należy się odprawa w odpowiednio określonej wysokości. Przysługuje ona także, gdy pracownicy są zwalniani grupowo. Więcej informacji: https://interviewme.pl/blog/utrata-pracy

 • Dobre referencje

Po utracie pracy warto poprosić pracodawcę o wystawienie dobrych referencji i nie stracić motywacji do działania. To ważne kroki w procesie poszukiwania nowej pracy. Warto również zapytać rodzinę i znajomych, czy nie słyszeli o jakiejś ofercie pracy. Być może to czas na doskonalenie Twoich umiejętności, a w tym pomocne będą kursy i szkolenia – wiele z nich można odbyć bezpłatnie. Spróbuj również stworzyć swoje CV, które pomoże Ci w zaistnieniu na rynku pracy.

 • Pośrednictwo pracy 

W ramach tego rozwiązania możesz liczyć na szybką pomoc w nawiązaniu kontaktów z pracodawcą poprzez urząd pracy. Możesz również sprawdzić bazę ofert pracy, które zostały opublikowane na stronach urzędów pracy. Więcej informacji: https://oferty.praca.gov.pl/.

 • Pośrednictwo zawodowe

W ramach tego rozwiązania możesz skorzystać z usług doświadczonego doradcy zawodowego. Doradzi Ci on w zakresie: zmiany zawodu lub jego wyboru, zaplanowania ścieżki rozwoju, poszerzenia kwalifikacji zawodowych, rozpoznania kompetencji i poszerzenia zainteresowań. Więcej informacji: https://wupkrakow.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/poradnictwo-zawodowe/

 • Szkolenie

Dzięki udziale w nich możesz doskonalić swoje umiejętności lub nabyć zupełnie nowe. Urzędy pracy oferują zarówno szkolenia grupowe, jak i indywidualne, byś mógł lepiej odnaleźć się na rynku pracy. Więcej informacji: https://wupkrakow.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/podnoszenie-kwalifikacji/szkolenia-i-bony-szkoleniowe

 • Staż 

Dzięki niemu w łatwy sposób można nabyć potrzebne umiejętności praktyczne. Więcej informacji: https://wupkrakow.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/podnoszenie-kwalifikacji/staze-i-bony-stazowe

 • Prace interwencyjne 

Pracodawca zatrudnia pracownika, jednak jego wynagrodzenie jest dofinansowywane przez urząd pracy. Więcej informacji: https://www.uppk.pl/5,pracodawcy/22,formy-wsparcia/104,prace-interwencyjne/

 • Roboty publiczne 

Polegają na zatrudnieniu bezrobotnego przez m.in. instytucje samorządowe, a także pozarządowe przy wykonywaniu prac z zakresu ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne. Więcej informacji: https://www.uppk.pl/5,pracodawcy/22,formy-wsparcia/186,roboty-publiczne/

 • Telefon zaufania 

Czasami rozmowa może mieć naprawdę wielką moc. Także w przypadku utraty pracy, warto się zwrócić o pomoc. W tym przypadku warto zwrócić się do ekspertów Ośrodka Interwencji Kryzysowej, którzy prowadzą Telefon Zaufania w Krakowie – 12-413–71–33. Więcej informacji: https://mops.krakow.pl/mops/211843,artykul,telefon_zaufania.html 

 • Centrum Pierwszej Pomocy Psychologicznej 

W przypadku trudnej sytuacji życiowej można uzyskać bezpłatne wsparcie terapeutów w 4 stacjonarnych punktach pomocy, a w razie potrzeby – także w formie online. Więcej informacji: https://kkr.krakow.pl/aktualnosci/244957,56,komunikat,centrum_pierwszej_pomocy_psychologicznej_-_skorzystaj_z_bezplatnej_pomocy_oferowanej_przez_miasto.html