Światowy Dzień Ubogich

Modlitwa o pokój w UkrainieOstatnie dni to dramatyczne wiadomości napływające do nas z Ukrainy, czyli kraju naszych braci i sióstr. W tych trudnych dniach łączymy się z nimi, wspierając duchowo i również materialnie. Dostrzegamy także, jak wielkim dramatem ludzkości jest wojna. 

Nieustannie jesteśmy myślami z narodem ukraińskim. Nasi przyjaciele, bliscy, znajomi, współpracownicy, koledzy ze szkoły, a także ze studiów. Każdy z nas ma w gronie swoich znajomych naszych sąsiadów zza wschodniej granicy. Pokażmy naszą solidarność i jedność. Jesteśmy pełni niepokoju, ale jednocześnie pełni nadziei i wiary. Módlmy się o pokój dla Ukrainy i całego świata, słowami modlitwy stworzonej przez św. Jana Pawła II, który dla pokoju w Europie i na świecie zrobił tak wiele.

 

Modlitwa św. Jana Pawła II o pokój

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Amen.

Święta Maryjo, Królowo Pokoju, módl się za nami,

Święty Benedykcie, módl się za nami,

Święta Brygido, módl się za nami,

Święci Cyrylu i Metody, módlcie się za nami,

Święta Tereso Benedykto od Krzyża, módl się za nami,

Święta Katarzyno ze Sieny, módl się za nami.

 

________________________________________________________________________________________________

Światowy Dzień Ubogich to inicjatywa stworzona przez Papieża Franciszka, której celem jest zauważenie drugiego człowieka – zranionego, schorowanego, samotnego – i podanie mu pomocnej dłoni.