Światowy Dzień Ubogich

Rocznica kanonizacji św. Antoniego PadewskiegoW rocznicę kanonizacji św. Antoniego Padewskiego – wielkiego przyjaciela ubogich – zainspirujmy się jego słowami i życiem. Antoni Padewski to wspaniały patron, do którego codziennie modli się wielu wiernych i prosi go o pomoc w największych potrzebach.

Św. Antoni Padewski pochodzi z Portugalii i patronuje m.in. Lizbonie – stolicy kraju swoich narodzin, a także górnikom, franciszkanom, podróżnym, dzieciom, małżeństwom, rzeczom zaginionym oraz ubogim. Wielość osób i miejsc, którym patronuje, wskazuje na jego niezwykły kult. Ten był obecny już po jego śmierci, ponieważ już 352 dni później został ogłoszony świętym. W tym krótkim czasie za jego wstawiennictwem wydarzyło się 5 uzdrowień z paraliżu, 7 uzdrowień niewidomych, 3 uzdrowienia osób niesłyszących, 2 uzdrowienia osób niemych i 2 przypadki wskrzeszenia umarłych.

Zatem jeśli szukasz prawdziwych cudów, wznieś swoje modlitwy do św. Antoniego! To właśnie modlitwa do niego obdarza wieloma łaskami, odczuwają to zarówno ludzie będący w różnych trudnych sytuacjach życiowych, jak i chorzy oraz cierpiący, którzy swoją nadzieję mogą pokładać m.in. w modlitwie do św. Antoniego.

Św. Antoni wspomaga nas w życiu oraz kieruje nasze myśli ku dobremu. Wspiera wszystkich, którzy zwracają się do niego w swoich potrzebach i troskach. Szczególnie osoby, które znajdują się w różnych życiowych kryzysach mogą odnaleźć w nim swoje oparcie.

Św. Antoni jest również znany jako patron rzeczy zaginionych i słynie z niezwykłej skuteczności w ich odnajdywaniu. Warto zaufać temu patronowi i zwracać się do niego w różnych potrzebach. Jednak nie odnajduje on jedynie rzeczy, a również ludzkie serca, które sprowadza na szczęśliwą drogę. Jest zatem niejako drogowskazem w trudnej ziemskiej wędrówce, a jego życie może również inspirować do pomocy innym!