Światowy Dzień Ubogich

Święto Miłosierdzia BożegoNiech iskra miłosierdzia opromieni cały świat! Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, która nazywana jest obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. W 1985 r. kard. Franciszek Macharski wpisał je jako święto obchodzone w Archidiecezji Krakowskiej. Natomiast w 1995 r. papież Jan Paweł II wprowadził je jako święto obchodzone w całej Polsce. 30 kwietnia 2000 r., czyli w dniu kanonizacji św. Faustyny – apostołki Bożego Miłosierdzia – to święto zostało wprowadzone dla całego Kościoła. 

Inspiracją, która doprowadziła do ustanowienia Święta Bożego Miłosierdzia, były słowa, jakie Jezus przekazał św. s. Faustynie. Pan Jezus powiedział bowiem:

Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

Pan Jezus przekazał św. s. Faustynie również obietnice związane z obchodzeniem tego święta przez wiernych. Największą obietnicą związaną ze Świętem Miłosierdzia Bożego jest: łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego.” Jest to zatem wielka łaska. Ta wielka obietnica zwraca również uwagę na nieskończone Boże Miłosierdzie, którym każdy człowiek został obdarowany.

Święto Miłosierdzia Bożego podkreśla również istotę czynienia miłosierdzia na rzecz drugiego człowieka.