Światowy Dzień Ubogich

Wspomnienie świętego Franciszka z AsyżuWe wspomnienie świętego Franciszka z Asyżu – patrona ubogich – po raz kolejny zachęcamy Was do zaangażowania w VI Światowy Dzień Ubogich! Nasze bezpośrednie zaangażowanie odgrywa bardzo dużą rolę podczas wydarzenia, które powstało z inicjatywy papieża Franciszka! Jeśli chcesz poprowadzić warsztaty lub po prostu podarować swoją obecność podczas spotkania na krakowskim Małym Rynku, napisz do nas już teraz!
Św. Franciszek z Asyżu przyszedł na świat w 1182 r. Pochodził z bogatej rodziny kupieckiej, która żyła w środkowych Włoszech – w Asyżu. Jego rodzice pomagali mu osiągnąć stan szlachecki. Nie szczędzili zatem pieniędzy na wystawne i pełne przepychu uczty organizowane dla jego znajomych. Już od najmłodszych lat św. Franciszek z Asyżu odznaczał się wrażliwością, troską o bliźniego, umiłowaniem przyrody oraz sztuki i kultury. Jego strój należał do ekstrawaganckich. Natomiast on sam został okrzyknięty “królem młodzieży asyjskiej”. W 1202 r. wziął udział w wojnie pomiędzy Asyżem a Perugią. Jednak przygoda ta zakończyła się dla niego dużym niepowodzeniem i porażką. W jej wyniku św. Franciszek z Asyżu został wzięty w niewolę, a w więzieniu podupadł na zdrowiu.
W r. 1205 już z ostrogami rycerskimi wyruszył na wojnę pomiędzy papieżem a cesarzem. Właśnie w tym czasie Bóg zaczął wyraźnie działać w życiu Franciszka. Mężczyzna miał sen, w którym usłyszał wezwanie Boga. W jego wyniku powrócił do Asyżu, aby właśnie w rodzinnym mieście realizować misje powierzoną mu przez Boga. Postanowił porzucić swój ekstrawagancki styl życia, zamienił się ubraniem z żebrakiem i sam zaczął prosić o jałmużnę. To niezwykłe i nieznane dotąd doświadczenie sprawiło, że nie był już w stanie żyć w zgiełku miasta.
Wspomnienie świętego Franciszka z Asyżu to idealna okazja, by również zmienić swoje życie i za przykładem tej wspaniałej postaci zrobić coś dla innych.