Dla mediów

Kontakt z mediami

Rzecznicy prasowi 2. Światowego Dnia Ubogich
w Archidiecezji Krakowskiej

Julia Bromberek
tel.: 691 646 291
e-mail: julia.bromberek@gazeta.pl

o. Marek Krzyżkowski CSsR
tel.: 507 946 548
e-mail: mkrzyzkowski@gmail.com

Kontakt organizacyjny:
sekretariat@diecezja.krakow.pl

Materiały archiwalne ŚDU 2017