Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

Misja

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio zapewnia wszechstronne wsparcie osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością. Organizacja prowadzi jadłodajnię, pralnię, garderobę, łaźnię oraz świetlicę dla najbardziej potrzebujących. Ponadto zapewnia pomoc socjalną, zawodową, psychologiczną, prawną, mieszkaniową i duchową.

Wolontariat

Będąc wolontariuszem, możesz pomagać pełniąc stałe dyżury lub podczas organizowanych akcji.

Stałe dyżury to między innymi:

• wydawanie żywności w kuchni
• pomoc osobom bezdomnym w łaźni i pralni
• wydawanie odzieży w garderobie
• pomoc ubogim w poszukiwaniu pracy
• spędzanie czasu z osobami bez domu na świetlicy
• portiernia Punktu Konsultacyjnego
• recepcja Poradni Psychiatryczno-Psychologicznej

Akcje, w których możesz pomóc to m.in.:

• zbiórki darów
• kampanie społeczne
• akcje informacyjne
• pomoc w magazynie przy sortowaniu darów rzeczowych
• remonty mieszkań
• wysyłki materiałów do Darczyńców

Dołącz do nas!