Fundacja Przystań Medyczna

Misja

Celem Fundacji „Przystań Medyczna” jest pomoc medyczna dla osób bezdomnych, ubogich i społecznie wykluczonych, uznając nadrzędną rolę zdrowia w powrocie do życia w społeczności. Nie ograniczamy się jednak tylko do zaopatrzenia medycznego, a staramy się zapewniać także wsparcie socjologiczne, psychologiczne oraz aktywnie poszukujemy rozwiązań powstających problemów.

 

Wolontariat

·         Opatrywanie i doraźna pomoc medyczna na Plantach (zapewnione szkolenia)
·         Zapewnienie pomocy medycznej w schroniskach i noclegowniach
·         Wyjazdy interwencyjne ambulansem ze Strażą Miejską (Akcja Zima)
·         Prowadzenie Fanpage’a Fundacji, redagowanie tekstów
·         inna pomoc wielokierunkowa w zależności od umiejętności i chęci (dla każdego znajdzie się praca)

 

Dołącz do nas!