Fundacja Przystań Medyczna

Misja

Celem Fundacji „Przystań Medyczna” jest pomoc medyczna osobom bezdomnym, ubogim i społecznie wykluczonym, uznając nadrzędną rolę zdrowia w powrocie do życia w społeczności. 

Wolontariat

• pomoc przy zakładaniu opatrunków (zapewnione szkolenia)
• pomoc wielokierunkowa w zależności od umiejętności i chęci 

Dołącz do nas!