Światowy Dzień Ubogich

Inne formy ubóstwa – przemocPrzemoc jest związana z intencjonalnym działaniem lub zaniechaniem jednej osoby wobec drugiej. Jej istotą jest naruszanie prawa i dóbr osobistych jednostki, w taki sposób, który wyrządza jej cierpienie i szkodę. Poprzez takie działanie jedna ze stron wykorzystuje swoją przewagę. Zasadniczo przemoc spełnia 4 warunki, do których należą:

 • intencjonalne działanie lub zaniechanie działania,
 • wyraźna przewaga jednej ze stron nad drugą,
 • cierpienie fizyczne lub psychiczne,
 • naruszanie prawa i dobrego osobistego.

Dlaczego zachodzi przemoc? Ponieważ wiele osób sądzi, że wie lepiej, co jest dobre dla drugiej strony lub uważa, że ma prawo do decydowania w czyimś imieniu. Jednocześnie uważa, że druga strona powinna się bezwzględnie podporządkować i spełnić wszystkie żądania, tak by “scenariusz” poszedł zgodnie z planem stworzonym przez osobę będącą sprawcą przemocy.

Gdy zachodzi przemoc, zdanie, chęci i potrzeby drugiej osoby nie są ważne, ponieważ najważniejsze jest to, czego chce osoba wyrządzająca cierpienie. Co więcej, ma ona przewagę nad poszkodowanym, a objawiać się ona może w zakresie: fizycznym, psychicznym, materialnym, zawodowym, a także społecznym. Nie omieszka zaakcentować tej przewagi, by zmusić drugą stronę do podporządkowania się. Zagłębiając się w zjawisko przemocy, warto także zauważyć fakt traktowania kogoś “jak przedmiot” – pozbawiony uczuć, potrzeb, emocji, praw, któremu łatwiej wyrządzić krzywdę.

Ważne jest, by mieć świadomość, iż szkody nie zawsze muszą zauważalne. Mogą one obejmować nie tylko sferę fizyczną, ale także psychiczną i emocjonalną. Osoba skrzywdzona może ich doświadczać od razu, ale i po jakimś czasie, który upłynął od danego zajścia. Jednak, niezależnie od wymiarów szkody, warto pamiętać, że to sprawca jest odpowiedzialny za wyrządzoną przemoc, a nie ofiara. To sprawca jest w ataku, a ofiara w obronie.

 

Papież Franciszek o przemocy

Jak ważnym i dotkliwym problemem jest przemoc dowiadujemy się także z orędzi Papieża Franciszka na Światowe Dni Ubogich. To on, akcentując coraz częściej pojawiające się nowe formy ubóstwa, zwrócił uwagę również na przemoc jako jeden z jego rodzajów.

A jednak ono staje nam codziennie przed oczami, widoczne w obliczach tysięcy osób naznaczonych bólem, wykluczeniem, nadużyciem, przemocą, torturami i więzieniem, wojną, pozbawieniem wolności i godności.” – pisał w orędziu na I Światowy Dzień Ubogich, który odbył się w 2016 r., mówiąc o ubóstwie, które ma wiele form. 

Istnieje wiele rodzajów przemocy: fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna, w formie zaniedbania. Dotyczy ona zarówno poziomu kontaktów międzyludzkich, rodzinnych, ale także całych społeczeństw, które doświadczają wojen, zamieszek, aktów terroryzmu czy prześladowań. Przemoc jest trudna do wyeliminowania, jednakże nie oznacza to, że nie możemy szukać rozwiązań, by w jakiś sposób ulżyć w cierpieniu i uwolnić osoby doświadczające przemocy od ich oprawców.

 

Mimo że przemoc jest nadal tematem postrzeganym jako swoiste tabu, to jednak należy zrobić wszystko, aby je przełamać.

 

Gdzie szukać pomocy?

 • Niebieska Linia

Jeśli jesteś ofiarą przemocy i chcesz dowiedzieć się o formach pomocy w Twojej okolicy, skontaktuj się z “Niebieską Linią” pod numerem telefonu: 800 120 002. Jest to linia bezpłatna i czynna całą dobę. Możesz także skontaktować się przez maila: niebieskalinia@niebieskalinia.info lub przez skype, jeśli chcesz komunikować się w języku migowym: pogotowie.niebieska.linia. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-pomocy-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie.

 • Ośrodek Pomocy Społecznej

Jeśli szukasz pomocy, a także wsparcia materialnego, zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej, w którym możesz otrzymać prawo do różnego rodzaju świadczeń i zasiłków. W Krakowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się na ul. Józefińskiej 14, a telefon kontaktowy to: 12 616-54-27. Więcej informacji: https://mops.krakow.pl/211481,artykul,kontakt.html. W Krakowie istnieje także kilka filii MOPS-u, w których można powiedzieć o swoim problemie i znaleźć wsparcie. Wszystkie filie wraz z adresami i numerami kontaktowymi są dostępne na stronie: https://mops.krakow.pl/przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie/212932,artykul,gdzie_szukac_pomocy.html .

 • Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

W Krakowie taki ośrodek jest prowadzony przez Miasto Kraków oraz Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Ośrodki tego rodzaju gwarantują schronienie i wsparcie nawet przez kilka miesięcy, zapewniając pomoc medyczną, psychologiczną, prawną i socjalną. W Krakowie taki ośrodek działa przy ul. Krakowiaków 46, numer telefonu to: 12 425 81 70. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/baza-kontaktowa-specjalistyczne-osrodki-wsparcia-dla-ofiar-przemocy 

 • Fundacja Centrum Praw Kobiet

Świadczy ona pomoc kobietom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez telefon zaufania:  22 621 35 37, telefon interwencyjny dla kobiet, które doświadczyły przemocy –  600 070 717 oraz poradnie mailowe – pomoc@cpk.org.pl, porady.prawne@cpk.org.pl, porady.psychologiczne@cpk.org.pl. Więcej informacji: https://cpk.org.pl/ .

 • Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Prowadzi ono Telefon dla osób w kryzysie emocjonalnym – 116 123 oraz Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ, z którym można się skontaktować pod numerem: 22 668 70 00. Więcej informacji: https://psychologia.edu.pl/ .

 • Policja

To pomoc w sytuacji przemocy, ale także w momencie, gdy doświadczyłeś/aś już przemocy i odczuwasz strach. Numer: 997 oraz 112.

 • Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12 – pod tym numerem całodobowo można połączyć się bezpłatnie, by otrzymać wsparcie i pomoc w trudnej sytuacji. Więcej informacji: https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/ .

 • Numer SOS – Linia Pomocy Pokrzywdzonym

Numer tworzony przez psychologów, prawników, a także osoby doświadczone w kontaktach z pokrzywdzonymi. Pomaga w znalezieniu bezpiecznego schronienia, zapewnia wsparcie prawne, a także możliwości wsparcia materialnego. Można skontaktować się pod numerem telefonu:  222 309 900. Więcej informacji: http://przemoc.online/.

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej

W Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 8b działa również Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który całodobowo udziela wsparcia osobom doświadczającym przemocy. Więcej informacji: https://oik.krakow.pl/?_ga=2.121023176.1308105371.1641801132-1530100706.1629956922.

 • Polski Czerwony Krzyż 

Linia wsparcia psychologicznego jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach: 16.00-20.00. Psycholodzy-wolontariusze udzielają pomocy wszystkim, kto czuje potrzebę opowiedzenia komuś o swoim problemie i otrzymania wsparcia lub wysłuchania. Numer: 22 230 22 07. Więcej informacji: https://pck.pl/linia-wsparcia-psychologicznego-pck/ .

 • Fundacja NON Licet

572 108 352 – prowadzi dyżury od poniedziałku do czwartku w godz. 16.00-20.00. Mogą się z nią skontaktować również rodzice i opiekunowi, którzy potrzebują konsultacji w danej kwestii, poprzez Skype, a zarejestrować się można pod numerem: 572 108 352. Więcej informacji: https://www.nonlicet.pl/pl/.

 • Aplikacja “Twój Parasol”

Działa zarówno w trybie ukrytym, jak i jawnym. W trybie ukrytym korzystający ma możliwość szybkiego dostępu do notatnika, wybrania numeru 112, zobaczenia mapy lub wybrania alertu. Dla bezpieczeństw osób korzystających z aplikacji dane nie zostają zapisane w telefonie. Więcej informacji i możliwość pobrania aplikacji: https://twojparasol.com/ .

 • Psycholog dla społeczeństwa 

Psychologowie oferują bezpłatną pomoc. Wsparcie ma formę rozmowy telefonicznej lub rozmowy wideo. Więcej informacji i możliwość rezerwacji wizyty: https://www.psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl/kontakt .

 • Centrum Wspierania Rodzin przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie 

Znajduje się na al. Słowackiego 20 w Krakowie. Można się z nim skontaktować także pod numerami telefonów: tel. 12 634-42-66 wew. 412, 574, 570, 564. Oferuje ono pomoc psychologiczną, logopedyczną, pomoc mediatora, pracownika socjalnego oraz pedagoga. Więcej informacji: https://pcpr.powiat.krakow.pl/sekcja-przeciwdzialania-przemocy/#Kontakt.