Światowy Dzień Ubogich

Ku szczęściuNasza polska pobożność ma bardzo intensywny rys Maryjny. W wielu parafiach odbywają się specjalne procesje ku czci Matki Bożej, miliony Polaków odmawia różaniec, a nasza dziejowa historia na zawsze związała się z Sanktuarium Królowej Polski na Jasnej Górze. Spośród śpiewanych pieśni najpiękniejsze są te Maryjne, a w sierpniu tysiące pątników pieszo pielgrzymuje do Częstochowy i innych sanktuariów Maryjnych.

Jednym z podstawowych wymiarów pobożności Maryjnej jest zawierzenie. O wartości i sile tego aktu uczył nas i dawał tego świadectwo Jan Paweł II. Jego zawołanie Totus Tuus stało się poniekąd wezwaniem całego narodu, a z pewnością wielu spośród nas.

Maryi jako pierwszy zawierzył nas Chrystus. To On z drzewa Krzyża wypowiedział te słowa: „Oto Syn Twój”.  Maryja troszczy się o każdego człowieka, a zwłaszcza o człowieka zagubionego, przygniecionego ciężarem ubóstwa, samotności, nałogów. Troska Maryi o człowieka wyraża się wskazywaniu tych cnót, których tak bardzo nam potrzeba. To właśnie Ona, objawiając się dzieciom w Fatimie przed stu laty, poprosiła – odmawiajcie różaniec. Modlitwa jest drogą, którą wskazuje nam Maryja.

Pomódlmy się dziś tą modlitwą za naszych Ubogich, zawierzając ich Maryi. Modlitwa otwiera nasze serca, zbliża do Boga, pomaga iść szlakiem naszej ziemskiej pielgrzymki ku szczęściu. Niech Maryja – nasza Matka, której zostaliśmy zawierzeni, prowadzi nawet po najgorszych i najtrudniejszych drogach naszego życia.

Wołajmy za papieżem – Totus Tuus!

Ks. Łukasz Michalczewski


Cotygodniowe rozważania Ewangelii w kontekście pomocy ubogim, stanowią duchowe przygotowanie do 2. Światowego Dnia Ubogich w Archidiecezji Krakowskiej. Autorami rozważań są osoby zaangażowane w pomoc osobom będącym w kryzysie bezdomności oraz w organizację obchodów 2. ŚDU.