Światowy Dzień Ubogich

Mobilna “przychodnia” dla ubogichW czwartek 28 lutego o godz. 12.30 na dziedzińcu Pałacu Arcybiskupów Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3 abp Marek Jędraszewski poświęcił karetkę, dzięki której ubodzy i bezdomni Krakowa uzyskają doraźną pomoc medyczną.

– Pomysł, by zakupić karetkę padł w czasie rozmów z przedstawicielami inicjatyw charytatywnych i pomocowych w Namiocie Spotkań podczas 2. Światowego Dnia Młodzieży. Wśród ubogich odwiedzających Namiot było wielu z nieopatrzonymi, często ropiejącymi ranami, potrzebujących natychmiastowej pomocy. To pokazywało realne potrzeby – mówi ks. Łukasz Michalczewski, zaangażowany w organizację święta ubogich w Archidiecezji Krakowskiej.


W listopadzie zeszłego roku podczas 2. ŚDU w kościołach i parafiach diecezji została przeprowadzona zbiórka pieniędzy na rzecz osób dotkniętych ubóstwem. Dzięki hojności ludzi dobrej woli i wsparciu Archidiecezji Krakowskiej zebrane środki przekazano Fundacji Przystań Medyczna, świadczącej pomoc bezdomnym na terenie Krakowa.

– Byliśmy zaangażowani w ŚDU od pierwszej edycji w 2017 roku – wspomina Mateusz Gajda, wice-prezes Fundacji, przyszły lekarz. – W tym samym roku powołaliśmy też Fundację, której misją jest wypełnienie niezagospodarowanej strefy: udzielamy doraźnej pomocy medycznej osobom narażonym na wykluczenie, których stan nie kwalifikuje się jeszcze do hospitalizacji, ale pogorszy się bez natychmiastowej pomocy.

Fundacja skupia lekarzy, pielęgniarki, studentów medycyny oraz wolontariuszy, którzy często jako pierwsi zabezpieczają stan zdrowia osób bezdomnych. Dotychczas pracownicy i wolontariusze Fundacji udzielali pomocy bezpośrednio na Plantach i ulicach Krakowa, opatrując pacjentów na ławkach oraz na terenie noclegowni. – Od stycznia tego roku – dzięki ambulansowi – braliśmy udział w kilkudziesięciu akcjach medycznych na terenie Krakowa – mówi Mateusz. Dojeżdżając do potrzebujących karetką, lekarze mogą działać także w trudnych warunkach atmosferycznych, a w razie konieczności udzielenia specjalistycznej pomocy są gotowi odtransportować pacjenta do szpitala czy przychodni lekarskiej.

24 lutego Przystań Medyczna ogłosiła na swoim fanpage’u wybór patrona mobilnej „przychodni”. – Jest taka niepisana tradycja, że każda karetka w Krakowie ma swojego patrona – opowiada pomysłodawca Fundacji. Po dłuższych debatach znaleźliśmy kogoś odpowiedniego do takiej misji – kogoś, kto przed laty wykonywał podobną pracę do naszej. Tą osobą jest bł. Hanna Chrzanowska.


Arcybiskup Marek Jędraszewski, tuż przed poświęceniem ambulansu „Hania”, skierował kilka słów do mieszkańców Archidiecezji. – Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by można było zakupić tę karetkę, by mogła służyć najbardziej potrzebującym ludziom. Dziękuję też tym, którzy już od jakiegoś czasu z niej korzystają, okazując bardzo konkretnie miłość, ratując życie naszych sióstr i braci.

 Oprac. Małgorzata Gadomska