Światowy Dzień Ubogich

Niedorzeczność wojny – Orędzie na VI Światowy Dzień UbogichŻycie potrafi pisać różne scenariusze. Czasami są one bardzo trudne, a wręcz dramatyczne. Wojny toczą się na świecie niemal nieustannie. Mimo to od kilku miesięcy w sposób szczególny jesteśmy świadkami walki o wolność ojczyzny. Każdego dnia docierają do nas niezwykle smutne i tragiczne relacje z wojennych wydarzeń. Niedorzeczność wojny podkreśla również Papież Franciszek w orędziu na VI Światowy Dzień Ubogich

Heroizm narodu ukraińskiego i okrucieństwo wojsk rosyjskich. To obrazy, jakie od ponad 140 dni codziennie przewijają się w medialnych wojennych relacjach. Brutalność stała się w pewnym sensem symbolem tej wojny, jednakże nie można patrzeć na nią bezczynnie. Ponieważ wojna pociąga za sobą wielkie dramaty – zarówno całych społeczeństw, jak i poszczególnych jednostek. Dlatego też tak bardzo ważna jest pomoc i wsparcie, jakie osoby z miejsc ogarniętych wojną mogą otrzymać od środowisk, które żyją w pokoju.

Ukraina to niezwykle odważny naród, który broni się brutalnym agresorem. Widzimy to, co dzieje się w tym kraju i te relacje niezwykle nas poruszają, mimo że wojny toczą się od tak wielu lat. Jednakże ta wojna jest szczególnie blisko nas – to nasz sąsiad został niesłusznie napadnięty i ogarnięty bólem.

Jednocześnie słowa Papieża Franciszka wskazują na uniwersalną kwestię, która jest tożsama dla wszystkich wojen toczonych na całym świecie. Niedorzeczność wojny sprawia, że jej największymi ofiarami są osoby najsłabsze, często niezdolne do samodzielnej egzystencji, wymagające opieki i pomocy, którą niełatwo jest uzyskać w krajach pogrążonych mrokiem wojny.

Pomyślmy o osobach, które potrzebują pomocy. Jest ich naprawdę wiele, a w obecnej sytuacji jeszcze więcej. Świat jest w stanie wojny, lecz w tej sytuacji my możemy włączyć szczególny tryb pomocy.