Światowy Dzień Ubogich

Powołani do szczególnej misji«Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich» Mk 9, 35

Jezus Zbawiciel stał się sługą i dał nam przykład. W Kościele wśród 7 sakramentów mamy dwa nazywane „służebne”, są to: małżeństwo i kapłaństwo. Osobą, która dzisiaj szczególnie pomaga nam odkryć to nasze powołanie do służby jest św. Ojciec Pio, który 50 lat temu odszedł do Pana. Święty kapłan, spowiednik, duszpasterz. W konfesjonale zaradzał największej biedzie człowieka tj. grzechom i słabościom. Tak pisał w trosce o tych biedaków i grzeszników: „Jakże bardzo podobałoby się Bogu, gdyby te biedne stworzenia opamiętały się i naprawdę wróciły do Niego!”.

Niech św. Ojciec Pio wstawia się za nami w modlitwie i przypomina o tym, że każdy z nas zgodnie ze swoim powołaniem powołany jest do służby Bogu i człowiekowi. On służył w konfesjonale, przy ołtarzu i na modlitwie osobistej w chórze zakonnym. Aby służyć trzeba samemu być blisko Pana przez regularną spowiedź i karmienie się Jego Ciałem. Prosimy Cię Duchu Święty prowadź nas na drogach naszego powołania i daj nam poznać jaka jest moja misja i służba we wspólnocie Kościoła, o której mówił Ojciec Pio: „Po Chrystusie najbardziej kocham Jego Kościół!”.

br. Grzegorz Marszałkowski OFMCap


Cotygodniowe rozważania Ewangelii w kontekście pomocy ubogim, stanowią duchowe przygotowanie do 2. Światowego Dnia Ubogich w Archidiecezji Krakowskiej. Autorami rozważań są osoby zaangażowane w pomoc osobom będącym w kryzysie bezdomności oraz w organizację obchodów 2. ŚDU.