Światowy Dzień Ubogich

Ubóstwo w Polsce – raport Poverty Watch 2021Ubóstwo w Polsce: niemal 2 mln Polaków żyło w 2020 r. poniżej minimum egzystencji. Wśród tych osób znajduje się aż 410 tys. dzieci. W porównaniu do poprzedniego roku to więcej o 98 tys. Takie dane znajdują się w tegorocznym raporcie Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN Polska).

“Poverty Watch” to przygotowywany każdego roku raport, które ma na celu pokazanie, jak zmienia się skala biedy w naszym kraju. Jego źródłami są statystyki publikowane przez krajowe i międzynarodowe instytucje.

 

Ubóstwo w Polsce: alarmujące dane

Kluczowy wniosek, jaki płynie z raportu to fakt, że liczba osób skrajnie ubogich drastycznie wzrosła. Co więcej, wzrosła także liczba skrajnie ubogich seniorów oraz dzieci. W 2020 r. ok. 2 mln Polaków żyło poniżej minimum egzystencji. W tym 410 tys. dzieci – to aż o 98 tys. więcej niż wskazano w poprzednim raporcie. Dane te zawierają także liczbę 312 tys. seniorów – wzrost o 49 tys.

Kwota, jaką określono minimum egzystencji w 2020 r., to 640 zł miesięcznie na osobę. W przypadku czteroosobowej rodziny (dwoje dorosłych i dwoje dzieci poniżej 14 roku życia) to 1727 zł.

Wskazuje się na przejściowość wzrostu osób żyjących w skrajnym ubóstwie. Jednak nie ulega wątpliwości, że taki stan powoduje istotne ryzyko dla prawidłowego funkcjonowania człowieka, jego życia i zdrowia. Przyczyną tendencji wzrostowej w opublikowanym raporcie może być także utrata pracy oraz zmniejszenie dochodów z powodu tymczasowego zamknięcia wielu sektorów gospodarki w 2020 r.

Jednak obecny rok nie niesie optymistycznych informacji dla osób zagrożonych ubóstwem. Rosnąca inflacja, brak waloryzacji świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, niepewny wzrost wynagrodzeń, praca bez umowy – to wszystko może powodować kolejne problemy dla Polaków zmagających się z trudną sytuacją materialną.

 

Bez potrzeb, bez perspektyw – wykluczeni 

Do najbardziej niepokojących danych znajdujących się w tym raporcie należą te dotyczące ubóstwa wśród dzieci. Aż 44,4% mogło być wykluczonych społecznie. Co to oznacza? Nie mogli oni realizować swoich niezbędnych potrzeb. Oprócz wyżywienia i ubrania, dzieci do prawidłowego rozwoju potrzebują także możliwości korzystania z transportu, kultury, sportu, wypoczynku. Dane wskazują. że aż 3 mln dzieci w Polsce jest zagrożone niemożnością zaspokajania tych potrzeb, a to prowadzi do zaburzeń w ich rozwoju emocjonalnym, edukacyjnym czy społecznym.

Co w raporcie może zaskakiwać, to fakt, że w 2020 r. o 8% (w porównaniu do 2019 r.) zmniejszyła się liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Przyczyn takiej sytuacji szukać można wśród długiej procedury uzyskiwania świadczeń, trudności ze złożeniem wniosków bez kontaktu fizycznego, uczuciem wstydu związanym ze zwróceniem się o pomoc do instytucji czy kryteriami dochodowymi uprawniającymi do otrzymania pomocy.

 

Źródło: Wirtualna Polska

 

Zobacz także: Wspieraj seniora