Światowy Dzień Ubogich

Wspomnienie świętej Jadwigi Królowej,8 czerwca obchodzimy wspomnienie świętej Jadwigi Królowej. Dlatego też przybliżymy krótko jej życiorys. W ikonografii przedstawia się ją w stroju królewskim, ponieważ była ona Królową Polski. Atrybutem św. Jadwigi Królowej są natomiast buciki. 

Św. Jadwigę i jej życiorys wspaniale opisał Papież św. Jan Paweł II podczas homilii, którą wygłosił na jej kanonizacji powiedział wyjątkowe słowa. “Najgłębszym rysem jej krótkiego życia, a zarazem miarą jej wielkości, jest duch służby. Swoją pozycję społeczną, swoje talenty, całe swoje życie prywatne całkowicie oddała na służbę Chrystusa. Gdy przypadło jej w udziale zadanie królowania, oddała swe życie również na służbę powierzonego jej ludu”.

Co ważne, kanonizacja św. Jadwigi Królowej była pierwszą tego typu uroczystością kościelną na ziemi polskiej. Kanonizacja odbyła się na krakowskich Błoniach, a przewodniczył jej papież Jan Paweł II. W uroczystości tej uczestniczyło ponad milion osób. I to właśnie dzisiaj – 8 czerwca – wspominamy tę wyjątkową postać.

 

Biografia św. Jadwigi Królowej

Św. Jadwigę opisują również te słowa. “Kobietą dla Kościoła i dla Ojczyzny najbardziej zasłużoną była błogosławiona Jadwiga, królowa Polski. Sprawiedliwością i troskliwą miłością rządziła swoim narodem. Popierała rozszerzanie wiary i kultury chrześcijańskiej. Jak światło postawione na świeczniku świętością życia i dziełami ozdobiła wspólnotę kościelną i świecką. […]  Wraz z mężem, który dochował obietnic złożonych przed zaślubinami, Jadwiga czynnie uczestniczyła w życiu Królestwa polsko-litewskiego; miała własny dwór i kancelarię, i podejmowała obowiązki administracyjne, popierając sprawiedliwość i pokój tak w sprawach wewnętrznych, jak i w załatwianiu spraw z innymi państwami. Prawo Boże było w jej życiu i działalności najwyższą wartością. […]

Dla chorych założyła wiele szpitali i nie szczędziła pomocy biednym. Mimo młodego wieku zawsze działała z roztropnością, męstwem i łagodnością, mając na uwadze chwałę Boga, dobro Kościoła i swojego ludu. «Była zwierciadłem czystości, pokory i prostoty». Praktykowała umiarkowanie w używaniu dóbr ziemskich i post, unikała próżnej chwały i przepychu, swoją nadzieję złożyła w Bogu i pragnęła wiecznej nagrody”.

Św. Jadwiga Królowa jako patronka ubogich oraz osoba szczególnie związana z Krakowem w idealny sposób łączy się z ideą Światowego Dnia Ubogich.