Światowy Dzień Ubogich

Bezpośrednie zaangażowanie – orędzie na VI Światowy Dzień UbogichKolejny fragment z tegorocznego orędzia papieża Franciszka na VI Światowy Dzień Ubogich stawia przed nami konkretne zadania, a także pobudza do działania. BEZPOŚREDNIE ZAANGAŻOWANIE – właśnie do tego wzywa nas papież Franciszek. Czym jest owo bezpośrednie zaangażowanie?
Jak pomóc osobom potrzebującym pomocy? Jak połączyć osoby, które chcą pomóc z tymi, którzy owej pomocy potrzebują? To właśnie nasze bezpośrednie zaangażowanie może być istotną pomocą w wsparciu osób ubogich, cierpiących i samotnych. My możemy przynieść im niezbędną do życia radość i siłę. Bezinteresowna pomoc to pierwszy krok do stworzenia jednej z piękniejszych relacji, jaka może łączyć dwoje ludzi.
Jest wiele osób, które każdego dnia potrzebuje pomocy. Papież Franciszek w orędziu na VI Światowy Dzień Ubogich wzywa nas do bezpośredniego zaangażowania w pomoc innym. Założeniem takiej pomocy jest jej celowość oraz skutek, jaki może ona przynieść w społeczeństwie, jak i dla indywidualnych jednostek. Nie chodzi tylko o pomoc materialną, ale o siłę i impuls do działania. Mają one bowiem istotny wpływ na całe społeczeństwa i grupy społeczne oraz pobudzają do wielostronnego działania na rzecz innych. To niezwykle ważne. Właśnie taka pomoc ubogim i potrzebującym może przynieść długotrwałe i pełne, a nie tylko jednorazowe i chwilowe działanie.
W orędziu na VI Światowy Dzień Ubogich papież Franciszek zwraca uwagę, jak ważna jest pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Wokół nas są osoby, które w życiu mają trudno i potrzebują wsparcia, by postawić krok naprzód i wyjść ze strefy ciemności. To właśnie do nich powinniśmy dotrzeć z naszą pomocą. Ważne również, aby niesiona przez nas pomoc była mądra, czyli dawała ludziom możliwości samodzielnego stawania na nogi i funkcjonowania.
Dołącz do nas w mediach społecznościowych.