Światowy Dzień Ubogich

Ewangeliczny realizm – Orędzie na VII Światowy Dzień UbogichW kolejnym fragmencie Orędzia na Światowy Dzień Ubogich Papież Franciszek wskazuje, czym powinna cechować się nasza troska o ubogich! 

19 listopada odbędzie się już VII Światowy Dzień Ubogich. Jego hasłem są słowa zaczerpnięte z Księgi Tobiasza: “Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka”.

Już po raz siódmy będziemy w szczególny sposób pochylać się nad wszystkimi ubogimi oraz potrzebującymi pomocy. Jednak jednocześnie jest to niezwykła okazja do spotkania osób, które pomagają z tymi, którzy potrzebują pomocy. Z tego spotkania obie strony wychodzą ubogacone, podobnie jak z każdego aktu pomocy. Każdego dnia wiele osób niesie pomoc, lecz równocześnie potrzeby tej pomocy są coraz większe. Rzeka ubóstwa i wołania o pomoc niejednokrotnie staje się dla nas przytłaczająca, jednak jak naucza papież Franciszek, nie możemy odwracać wzroku.

Dlatego też powinniśmy za głosem Ewangelii wciąż otwierać serca na pomoc. Ważne jednak, by pomoc ta była oparta na ewangelicznym realizmie. Właśnie w ten sposób w pełni będziemy mogli zrozumieć istotę pomocy, którą niesiemy, a z drugiej strony pełniej wsłuchać się w głosy ubogich, których pomagamy. Zarówno w czasie przygotowań do VII Światowego Dnia Ubogich, jak i w naszej codziennej pracy, powinny towarzyszyć nam słowa z Księgi Tobiasza: “Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka”, a także przesłanie, które kieruje do nas papież Franciszek.

Zbudowanie relacji z drugim człowiekiem, a także niesiona pomoc jest procesem długotrwałym i wymaga od nas ciągłego zaangażowania. Pomoc ta powinna być oparta nie tylko na darowaniu rzeczy, lecz również na wsparciu duchowym. Właśnie tej naukę przekazuje nam również Ewangelia, do której odsyła nas papież Franciszek.