Światowy Dzień Ubogich

Uważność – VII Światowy Dzień UbogichKażdy człowiek zasługuje na czułe spojrzenie i dłoń wyciągniętą do pomocy. Wczytując się w Orędzie Papieża Franciszka na VII Światowy Dzień Ubogich, bądźmy uważni na rzekę ubóstwa, która płynie obok nas.
“Nie należy odwracać wzroku od ubogich” – to główne przesłanie, jakie wynika z tegorocznego Orędzia na VII Światowy Dzień Ubogich. Jest ono szczególnie ważne, kiedy w naszych miastach rozlewa się rzeka ubóstwa. Wylewa się ona ze swoich granic, dlatego też jest dla nas szczególnym wezwaniem, abyśmy swoją uważnością obdarzyli najbardziej potrzebujących.
To właśnie obraz rzeki ubóstwa, która wylewa się ze swoich granic, rozpoczyna tegoroczne Orędzie na Światowy Dzień Ubogich, ogłoszone przez Papieża Franciszka we wspomnienie św. Antoniego Padewskiego. Ten obraz zwraca naszą uwagę na fakt, że ubogich należy zauważyć, dotrzeć do nich z otwartym sercem i wyciągniętą do pomocy dłonią, a przede wszystkim nie odwracać twarzy. Pomoc ubogim może objawiać się na różne sposoby, zarówno w kontekście finansowym, jak i poprzez wrażliwość okazaną drugiemu człowiekowi.
Uważność oraz wrażliwość mogą być okazywane każdego dnia. To kolejne ważne przesłanie, jakie płynie z Orędzia na VII Światowy Dzień Ubogich, jednak możemy je wdrożyć w życie już teraz. Podobnie jak główne motto, które towarzyszy tegorocznym obchodom – “Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka”. Biblijny fragment z Księgi Tobiasza, na którym Papież Franciszek oparł swoje przesłanie na tegoroczny Światowy Dzień Ubogich, jest aktualny również dzisiaj i wyznacza kierunek, w którym powinniśmy podążać. W dzisiejszym pędzie życia i nadmiarze bodźców, jakie do nas docierają, uważność oraz wrażliwość jawią się jako niezwykle trudne, ale jednocześnie szczególnie ważne zadanie postawione nam przez Papieża Franciszka.