Światowy Dzień Ubogich

Wyjść z obojętności – Orędzie na VII Światowy Dzień UbogichW orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Ubogich Papież Franciszek zachęca nas do wychodzenia ze strefy komfortu i odkrywaniu miejsc oraz osób, którym możemy służyć pomocą. Zainspiruj się wezwaniem Papieża Franciszka! Przeczytaj Orędzie na VII Światowy Dzień Ubogich!

Tegoroczny VII Światowy Dzień Ubogich przypada na niedzielę 19 listopada 2023 r. Głównym hasłem tego wydarzenia są słowa “Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka”. W tegorocznym Orędziu Papież Franciszek szczególnie zwraca uwagę na rzekę ubóstwa, która płynie przez nasze miasta i wsie. Papież Franciszek zwraca zatem uwagę, że nie można odwracać wzroku od żadnego ubogiego i przechodzić obok potrzebujących z wypisaną na twarzy obojętnością.

W obecnym pędzie życia to, co trudne i nieprzyjemne jest spychane na bok. Jednak nie możemy dać się ponieść współczesnemu pędowi życia i stracić z oczu tych, którzy wołają o naszą pomoc, czyniąc to niejednokrotnie bezgłośnie. Potrzebie zatrzymania się lub głosowi wołającemu o pomoc z naszej strony może towarzyszyć irytacja, a może nawet złość, jednak to inne uczucia, takie jak czułość, otwartość oraz życzliwość powinny je zastąpić oraz być naszym motorem napędowym w działaniu na rzecz drugiego człowieka.

Każdego dnia widzimy wiele osób potrzebujących naszej pomocy, a na świecie pojawiają się nowe formy ubóstwa, w tym związane z działaniami wojennymi. Coraz więcej osób żyje na granicy ubóstwa. Rodziny bardzo często muszą wybierać pomiędzy podstawowymi kwestiami.

Zatem powinniśmy otworzyć się na pomoc wszystkim potrzebującym. Każdego dnia możemy wychodzić z małymi oraz dużymi inicjatywami, które zmienią życie innych na lepsze i pokażą im, że nie są sami, a wokół nich są ludzie, którzy potrafią przeciwstawić się obojętności oraz wyjść ze swojej strefy komfortu.