Światowy Dzień Ubogich

Badania na temat bezdomności w Polsce – raportW ubiegłym roku ponownie odbyły się badania bezdomności. Przeprowadziło je Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a dzięki nim mogliśmy poznać najważniejsze dane związane z bezdomnością w Polsce. Raport przedstawił między innymi liczbę osób bezdomnych, płeć,  bezdomność w poszczególnych regionach oraz jej przyczyny. Dodatkowo poznaliśmy średni wiek, czas pozostawania w kryzysie bezdomności, źródło utrzymania i miejsce przebywania oraz wykształcenie osób bezdomnych.

1. Według Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych w Polsce w 2019, bezdomnych było 30.330 osób z czego 83,6% stanowili mężczyźni (25 369 osób), natomiast 16,4% kobiety (4 961 osób). W porównaniu z poprzednim badaniem (w roku 2017 liczba osób bezdomnych spadła o ponad 9%, we wcześniejszej edycji badania zdiagnozowano o 3 078 osób mniej. Spadek zaobserwowano zarówno wśród kobiet (o ponad 0,5 tys. osób), jak i mężczyzn (o ponad 2,5 tys. osób). W województwach dane te różnią się od siebie. Na terenie małopolski są to 1893 osoby. Według dalszej części raportu, najwięcej osób bezdomnych przebywa w województwach: mazowieckim, śląskim i pomorskim. Najmniej w województwie podlaskim, świętokrzyskim oraz lubuskim. We wszystkich województwach jednak obserwuje się spadek liczby osób bezdomnych, jedynie w województwie świętokrzyskim jest ich nieznacznie więcej w porównaniu do poprzedniej edycji badania (wzrost o 32 osoby).

2. Przyczyny bezdomności bywają bardzo różne. Według badania okoliczności znajdywania się w sytuacji bezdomności ostatnio się zmieniły (w stosunku do poprzednich lat). Jak powszechnie wiadomo osoby bezdomne szukają schronienia niemal wszędzie, gdzie tylko mogą znaleźć dach nad głową. Ich wiek również jest bardzo różny. Według danych wśród przebadanych ponad trzydziestu tysięcy osób, 24 323 (80,2%) przebywało w placówkach instytucjonalnych, a 6 007 (19,8%) poza nimi – w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych. Ostatnie badanie wskazało również, że wśród osób bezdomnych jest ich najwięcej w przedziale wiekowym 41-60 lat (13 801 osób, w tym 1 770 kobiet i 12 031 mężczyzn).

3. Bezdomnym nie jest się od zawsze. Sytuacja życiowa zmienia się – często bardzo nagle. Według badań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydłużają się epizody bezdomności wśród badanych osób. Średnia długość pozostawania w kryzysie bezdomności to powyżej 5 do 10 lat – 7 961 osób (27,84%). Kolejna grupa to osoby bezdomne najkrócej, tj. do 2 lat – 6 677 osób (23,35%). Raport podaje również dane o wykształceniu osób bezdomnych – najczęściej jest to wykształcenie zawodowe (12 293 osób) oraz podstawowe (8 448 osób).

4. W dalszej części dowiadujemy się o dochodzie osób bezdomnych. Po raz kolejny (w stosunku do wcześniejszego badania) najczęściej podawanym źródłem dochodu przez osoby objęte badaniem był zasiłek z pomocy społecznej (niespełna 38%). W drugiej kolejności wskazywano jednak emeryturę/rentę (15,8%), a nie jak w poprzednim badaniu zbieractwo (11,6%), które obecnie jest trzecim najczęściej deklarowanym źródłem utrzymania osób bezdomnych. Nadal dość liczną grupę stanowią osoby, które utrzymują, iż w ogóle nie posiadają dochodu (17,8%).

Źródło: www.gov.pl