Światowy Dzień Ubogich

Informacje dla Księży Proboszczów i Rektorów na 2. ŚDUOto biedak zawołał,
a Pan go wysłuchał.
(Ps 34, 7)

 

Informacja o 2. Światowym Dniu Ubogich (ŚDU) w Archidiecezji Krakowskiej

        

Wielebny Księże Proboszczu,
Wielebny Księże Rektorze,

W niedzielę, która poprzedza uroczystość Chrystusa Króla, będziemy ponownie obchodzić Światowy Dzień Ubogich (18 XI). Jak napisał w orędziu Ojciec Święty Franciszek: „Pan wysłuchuje wszystkich poniżonych, pozbawionych godności, którzy pomimo tego, co ich spotkało, mają siłę do zwrócenia wzroku ku górze, aby otrzymać światło i pocieszenie”. Dlatego jako Komitet Organizacyjny w Archidiecezji zachęcamy do różnorodnych działań towarzyszących Światowemu Dniowi Ubogich w dekanatach, parafiach, klasztorach, zgodnie z wyobraźnią miłosierdzia. Zeszłoroczne wydarzenia nie tylko cieszyły się dużym zainteresowaniem, ale realnie zaważyły na życiu niektórych osób: ktoś znalazł pracę i mieszkanie, ktoś inny zaangażował się na stałe w wolontariat, ktoś włączył się w akcję „Gość w dom – Bóg w dom” i zaprosił osobę samotną na Wigilię.

W duchu listu Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Marka Jędraszewskiego do Archidiecezjan, zachęcamy liderów wspólnot i zespołów charytatywnych działających przy Księdza kościele, aby w dniu 18 XI podczas np. ogłoszeń parafialnych dali świadectwo o istniejących dziełach miłosierdzia, wydarzeniach związanych z lokalnie przeżywanym ŚDU oraz przeprowadzili kwestę po wszystkich Mszach świętych na pokrycie kosztów związanych z organizacją święta ubogich. Połowa zebranych środków pozostanie na dzieła charytatywne Parafii, w tym na parafialny obchód święta. Druga połowa pozwoli na organizowanie pomocy ubogim braciom w Krakowie podczas i w następstwie ŚDU.

Prosimy również o kontynuację akcji „Gość w dom, Bóg w dom”, która polega na skojarzeniu osób samotnych i potrzebujących z rodzinami, które w myśl polskiej tradycji zostawiają dla nich puste miejsce przy stole wigilijnym. W związku z tym informujemy, że w okresie Adwentu na stronie internetowej sdu.maloposka.pl będzie dostępna ulotka-zaproszenie w formacie gotowym do druku wg potrzeb ilościowych Parafii związanych z akcją „Gość w dom – Bóg w dom”.

Zapraszamy naturalnie do udziału w wydarzeniach centralnych II ŚDU:

– do Namiotu Spotkań w Krakowie na Małym Rynku w Krakowie, od środy do niedzieli (14-18 XI). Będzie to przestrzeń rozmowy i spotkania, wspólnego stołu i występów artystycznych, porad specjalistów i warsztatów.

– do kościoła św. Barbary na „Jerycho”, siedmiodniową adorację (11-17 XI), która będzie modlitewnym zapleczem święta ubogich: „Kiedy znajdujemy okazję, aby zbliżyć się do ubogich, musimy zdać sobie sprawę z tego, że pierwszeństwo należy do Niego, gdyż to On otworzył nasze oczy i nasze serce na nawrócenie” (Franciszek, Orędzie na II ŚDU).

– do Bazyliki Mariackiej na rekolekcje od czwartku do niedzieli (15-18 XI). Wygłosi je ks. Jacek Krzemień z katolickiej wspólnoty Chleb Życia. Nasz Metropolita Arcybiskup Marek Jędraszewski na zakończenie święta ubogich i rekolekcji odprawi w Bazylice Mszę świętą o godz. 13.00 oraz pobłogosławi wspólny posiłek ubogich i wolontariuszy w Namiocie Spotkań.

Program Dnia Ubogich oraz bieżące informacje znajdują się na stronie sdu.malopolska.pl. Serdecznie zapraszamy Wielebnego Księdza do czynnego włączenia się w to wielkie dzieło jakiemu na imię ŚDU.

In Christo

Dariusz Raś
koordynator II ŚDU
Archidiecezji Krakowskiej

 

Kraków, 16 X 2018 r.

 

Numer konta kurialnego, na które należy wpłacać ofiarę zebraną na potrzeby ŚDU:

PeKaO SA 97 1240 4650 1111 0010 6440 7840

koniecznie z dopiskiem: Światowy Dzień Ubogich (ŚDU)
oraz nazwą parafii, rektoratu, wspólnoty