Światowy Dzień Ubogich

W te święta podaruj innym coś najcenniejszego!Choinka, pierwsza gwiazdka na niebie, sianko pod białym obrusem, odpowiednia ilość potraw, opłatek i puste miejsce przy stole dla… No właśnie, dla kogo? Przybysza, niezapowiedzianego gościa? Na Kogo czekamy tej nocy?

Bardzo blisko nas żyją osoby, które Święta Bożego Narodzenia przeżywają w samotności. Sąsiad, dalsza rodzina, znajomy z pracy, osoby z domów pomocy społecznej… Taką osobą może być każdy. Dlatego warto, by w myśl staropolskiego powiedzenia „Gość w dom, Bóg w dom” wypełnić puste miejsce przy wigilijnym stole.

Zachęcamy, by w ostatnich dniach przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia nie zapomnieć o osobach potrzebujących naszej miłości i wsparcia. Wystarczy zastanowić się, kto z sąsiadów spędzi te święta sam i pójść do niego z zaproszeniem, które można pobrać ze strony internetowej TUTAJ, następnie wydrukować je, wypełnić i wręczyć swojemu gościowi. Informację na temat osób potrzebujących można także uzyskać w parafiach lub jednostkach pomocowych, w domach opieki społecznej czy świetlicach.

Niech narodzenie Jezusa, przyjście Boga–Człowieka, uobecni się w drugim człowieku, często tym najbardziej samotnym i ubogim. W te święta podarujmy innym coś najcenniejszego – naszą miłość! Tylko prawdziwe i pełne miłości spotkanie z drugim człowiekiem pozwala dostrzec w jego obliczu Chrystusa.

 

Czytaj więcej o akcji „Gość w dom, Bóg w dom”